Đề tài Hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại

PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY

1.1. Khái quát chung về NHTM

1.2. Hoạt động cơ bản của NHTM

1.2.1. Hoạt động huy động vốn

1.2.2. Hoạt động cho vay đầu t

1.2.3. Hoạt động trung gian cung cấp dịch vụ tài chính

1.3. Hoạt động cho vay của NHTM

1.3.1 Nguyên tắc vay vốn

1.3.2 Điều kiện cho vay

1.3.3. Hồ sơ vay vốn

1.3.4. Thẩm định cho vay và quyết định cho vay

1.3.5. Hợp đồng tín dụng

1.3.6. Giới hạn cho vay

1.3.7. Hạn chế cho vay

1.3.8. Các sản phẩm cho vay của NHTM

PHẦN 2 : RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM

2.1. Khái niệm rủi ro trong hoạt động cho vay

2.2. Biểu hiện của rủi ro trong hoạt động cho vay

2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong hoạt động cho vay

2.3.1. Nguyên nhân khách quan

2.3.1. Nguyên nhân chủ quan

PHẦN 3 : HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM

3.1. Khái niệm hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay

3.2. Nhân tố ảnh hởng tới rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM

3.2.1. Các yếu tố thuộc về phía NH

3.2.2. Các yếu tố thị trờng

3.2.3. Các yếu tố thuộc về phía khách hàng

3.2.4. Các yếu tố khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY