Đề tài Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương hiện nay trong các doanh nghiệp

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU - 1 -PHẦN I - 2 -CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP - 2 -I.Những vấn đề cơ bản về tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp - 2 -1. Khái niệm và nhiệm vụ hạch toán lao động tiền lương : - 2 -1.1. Khái niệm : - 2 -1.2. Nhiệm vụ : - 2 -2. Khái niệm và chế độ trích theo lương - 3 -2.1. Khái niệm các khoản trích theo lương : - 3 -2.2. Quỹ lương và các khoản trích theo lương - 4 -3. Các hình thức trả lương - 6 -3.1 Hình thức trả lương theo thời gian. - 6 -3.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm - 7 -II. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp - 8 -1. Hạch toán tiền lương và thanh toán với người lao động - 8 -1.1 Tính lương, tính thưởng cho người lao động - 8 -1.2 Hạch toán tổng hợp về tiền lương và tình hình thanh tonas với người lao động - 9 -2. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương - 12 -PHẦN 2. THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP - 16 -1. Thực trạng : - 16 -1.1. Mặt tích cực : - 16 -1.2 Một số mặt còn tồn tại - 17 -2. Giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương một cách có hiệu quả tại doanh nghiệp - 19 -KẾT LUẬN - 22 -

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU - 1 -

PHẦN I - 2 -

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP - 2 -

I.Những vấn đề cơ bản về tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp - 2 -

1. Khái niệm và nhiệm vụ hạch toán lao động tiền lương : - 2 -

1.1. Khái niệm : - 2 -

1.2. Nhiệm vụ : - 2 -

2. Khái niệm và chế độ trích theo lương - 3 -

2.1. Khái niệm các khoản trích theo lương : - 3 -

2.2. Quỹ lương và các khoản trích theo lương - 4 -

3. Các hình thức trả lương - 6 -

3.1 Hình thức trả lương theo thời gian. - 6 -

3.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm - 7 -

II. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp - 8 -

1. Hạch toán tiền lương và thanh toán với người lao động - 8 -

1.1 Tính lương, tính thưởng cho người lao động - 8 -

1.2 Hạch toán tổng hợp về tiền lương và tình hình thanh tonas với người lao động - 9 -

2. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương - 12 -

PHẦN 2. THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP - 16 -

1. Thực trạng : - 16 -

1.1. Mặt tích cực : - 16 -

1.2 Một số mặt còn tồn tại - 17 -

2. Giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương một cách có hiệu quả tại doanh nghiệp - 19 -

KẾT LUẬN - 22 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY