Đề tài Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất tại công ty TNHH Minh Phương

Lời mở đầu 1

Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiền lương và 2

các khoản trích theo lương tại Cty TNHH Minh Phương.

I - Nội dung ý nghĩa tiền lương và các khoản trích theo lương 2

1. Nội dung ý nghĩa của tiền lương:

2. Nguyên tắc trả lương:

3.Các hình thức trả lương trong DN:

II - Các khoản trích theo lương: 6

1. BHXH:

2. BHYT:

3. KPCĐ:

III - Tổ chức hạch toán, thanh toán lương và các khoản trích theo lương: 7

1. Hạch toán chi tiết:

2. Hạch toán tổng hợp:

Phần II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo 11

lương của bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất tại Cty TNHH Minh Phương.

I - Tổng quan về Cty TNHH Minh Phương: 11

1. Sự hình thành và phát triển:

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động KD:

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:

4. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán:

II - Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của bộ 16

phận công nhân trực tiếp sản xuất tại Cty TNHH Minh Phương.

1. Phương pháp tính và lập bảng thanh toán lương:

2. Kế toán các khoản trích theo lương:

Phần III: Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo 22 lương của bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất tại Cty TNHH Minh Phương.

I - Đánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo

lương của bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất tại Cty TNHH Minh Phương.

II - Giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lương cho bộ phận

công nhân trực tiếp sản xuất tại Cty TNHH Minh Phương.

Kết luận 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY