Đề tài Giải phỏp hoàn thiện chớnh sỏch tỷ giỏ ở Việt Nam hậu WTO

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TỶ GIÁ

1.1 Khỏi niệm và mục tiờu của chớnh sỏch tỷ giỏ

1.1.1 Khỏi niệm

1.1.2 Mục tiờu của chớnh sỏch tỷ giỏ

1.1.2.1 Ổn định giá cả

1.1.2.2 Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và công ăn việc làm đầy đủ

1.1.2.3 Cõn bằng cỏn cõn vóng lai

1.2 Nội dung của chớnh sỏch tỷ giỏ

1.3 Cỏc cụng cụ của chớnh sỏch tỷ giỏ

1.3.1 Nhóm công cụ tác động trực tiếp lên tỷ giá

1.3.2 Nhóm công cụ tác động gián tiếp lên tỷ giá

1.4 Cỏc mụ hỡnh xỏc định tỷ giá

1.4.1 Mụ hỡnh ngang giỏ sức mua(PPP)

1.4.1.1 Quy luật ngang giỏ sức mua

1.4.1.2 Quy luật một giỏ

1.4.1.3 Cỏc dạng biểu hiện của PPP

1.4.1.3.1 PPP dạng tuyệt đối giản đơn

1.4.1.3.2 PPP dạng tuyệt đối tổng quát

1.4.1.3.3 PPPdạng tương đối - tỷ lệ %

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY