Đề tài Giải pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển doanh nghiệp và nhỏ tại VP Bank

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

1.1. Tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 3

1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của Tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 3

1.1.1.1 Khái niệm Tín dụng ngân hàng 3

1.1.1.2 Đặc trưng của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 3

1.1.3. Các hình thức tín dụng ngân hàng 3

1.2- Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển của DNV&N 4

1.2.1- Những vấn đề chung về DNV&N trong nền kinh tế thị trường 4

1.2.1.1- Khái niệm và đặc điểm DNV&N 4

1.2.1.2. Vị trí và vai trò của DNV&N trong nền kinh tế thị trường 5

1.2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển

DNV&N 5

1.2.2- Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với việc phát triển DNV&N 5

1.3 - Kinh nghiệm một số nước trong việc hỗ trợ vốn tín dụng cho DNV&N 6

1.3.1- Kinh nghiệm một số nước 6

1.3.1.1- Kinh nghiệm của Đài Loan 6

1.3.1.2. Kinh nghiệm của Nhật Bản 7

1.3.1.3- Kinh nghiệm của Đức 8

1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với Việt nam 8

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNV&N TẠI VP BANK 11

2.1 Thực trạng DNV&N ở Việt Nam hiện nay 11

2.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của VP Bank 14

2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển 14

2.2.2. Phạm vi và nội dung hoạt động của VP Bank 16

2.2.3. Cơ cấu tổ chức của VP Bank 16

2.2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của VP Bank 18

2.2.4.1. Tình hình huy động vốn 19

2.2.4.2. Tình hình sử dụng vốn 20

2.2.4.3. Các hoạt động khác 23

2.3. Thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNV&N tại VP Bank 24

2.3.1 Khái quát tình hình hoạt động của các DNV&N có quan hệ tín dụng với VP Bank 24

2.3.1.1. Tổng quan về các DNV&N có quan hệ tín dụng với VPBank 24

2.3.1.2. Một số khó khăn về vốn và tín dụng của các DNV&N có quan hệ tín dụng với VP Bank 26

2.3.2. Thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNV&N tại VP Bank 29

2.3.2.1. Tình hình tín dụng đối với DNV&N qua các năm 29

2.3.2.2. Về cơ cấu tín dụng 30

2.3.2.3- Tình hình thu nợ 33

2.3.3- Những kết quả đã đạt được và những mặt còn tồn tại về hoạt động tín dụng đối với DNV&N tại VP Bank 34

2.3.3.1- Những kết quả đạt được 34

2.2.3.2- Những mặt còn tồn tại và nguyên nhân 37

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHẰM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VP BANK 43

3.1. Phương hướng hoạt động tín dụng ngân hàng đối với DNV & N 43

3.1.1. Chủ trương phát triển DNV&N của Nhà nước 43

3.1.2. Định hướng đầu tư tín dụng cho các DNV&N của VP Bank. 45

3.2. Giải pháp tín dụng nhằm phát triển DNV&N tại VP Bank 47

3.2.1. Đa dạng hoá hoạt động tín dụng đối với DNV&N 47

3.2.1.1. Đa dạng hoá về loại hình tín dụng đối với DNV&N 47

3.2.1.2. Đa dạng hoá hình thức tín dụng đối với DNV&N 49

3.2.1.3. Đa dạng hoá phương thức cho vay: 50

3.2.2. Xây dựng một cơ chế lãi suất linh hoạt cho DNV&N 51

3.2.3. Xây dựng chiến lược Marketing trong đó trọng tâm là chính sách khách hàng nhằm mở rộng và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa VP Bank và DNV&N 52

3.2.4. Tăng cường hoạt động tư vấn đối với DNV&N 54

3.2.5. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng đối với DNV&N, thực hiện đúng quy trình tín dụng: 54

3.2.5.1. Về thu thập thông tin 55

3.2.5.2. Về phân tích và đánh giá khách hàng 56

3.2.6. Tổ chức tốt công tác huy động các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn 57

3.2.7. Hoàn thiện cơ chế đảm bảo tiền vay đối với DNV&N tại VP Bank 59

3.2.8. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại cán bộ tín dụng của VP Bank trong đó tập trung nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng 60

3.3. Một số kiến nghị 63

3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước 63

3.3.2. Về phía VP Bank 68

3.3.3. Kiến nghị đối với các DNV&N 68

KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY