Đề tài Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội

Mục lục 1

Lời mở đầu 3

Chương 1: Nguồn vốn và các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn của Ngân hàng thương mại 5

1.1 Những hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại 5

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của NHTM 5

1.1.2 Chức năng và vai trò của ngân hàng thương mại 8

1.1.3 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế 12

1.2 Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại 16

1.2.1 Cơ cấu và nguồn hình thành nên nguồn vốn của NHTM 16

1.2.2 Tầm quan trọng của nguồn vốn huy động đối với hệ thống NHTM 27

1.2.3 Nguyên tắc và mục tiêu trong công tác huy động vốn của NHTM 29

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn của NHTM 32

1.3.1 Các nhân tố bên ngoài Ngân hàng 32

1.3.2 Các nhân tố thuộc về Ngân hàng 35

Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội 40

2.1 Khái quát chung về chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hà nội 40

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng ĐT&PT Hà nội 40

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội 42

2.1.3 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội 43

2.1.4 Kết quả đạt được từ các hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội trong những năm gần đây 44

2.2 Thực trạng công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội 50

2.3 Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội 60

2.3.1 Thành tựu đạt được trong công tác huy động vốn của Ngân hàng trong những năm vừa qua 60

2.3.2 Những hạn chế cần khắc phục trong công tác huy động vốn 62

2.3.3 Những nhân tố tác động tới công tác huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hà nội trong thời gian qua 63

Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà nội 68

3.1 Mục tiêu và phương hướng tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hà Nội trong thời gian tới 68

3.1.1 Mục tiêu 68

3.1.2 Phương hướng chiến lược nguồn vốn trong thời gian tới 70

3.2 Các giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hà nội trong thời gian tới 73

3.2.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng thời kỳ 73

3.2.2 Cải tiến nghiệp vụ, đa dạng hoá các hình thức huy động 73

3.2.3 Đa dạng hoá và nâng cao các loại hình dịch vụ Ngân hàng 74

3.2.4 Sử dụng lãi suất linh hoạt trong từng thời kỳ, đáp ứng sự biến động của thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng 76

3.2.5 Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn 77

3.2.6 Tăng cường công tác Marketing trong tất cả các mảng hoạt động của Ngân hàng 78

3.2.7 Nâng cao vị thế và tuy tín của Ngân hàng 79

3.2.8 Xây dựng trụ sở và trang bị hệ thống máy móc thiết bị để tạo ra hình ảnh tốt về Ngân hàng 80

3.3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội 81

3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 81

3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 83

3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng ĐT&PT Việt nam 86

Kết luận 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY