Đề tài Giải pháp quản trị rủi ro cho công ty google ở hiện tại và tương lai

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 2CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY GOOGLE 31.1. Vài nét về công ty Google 31.2. Tình hình kinh doanh 31.3. Tình hình nhân sự tại công ty 41.4. Đánh giá chung về một số thuận lợi và khó khăn 51.4.1 Thuận lợi 51.4.2 Khó khăn 5CHƯƠNG 2: MỘT SỐ PHƯƠNG ÁN TRÊN LÝ THUYẾT ĐỂ QUẢN TRỊ RỦI RO NHÂN SỰ 72.1 Khái niệm rủi ro nhân sự 72.1.1 Khả năng lao động của nhân viên 72.1.2 Thuyên chuyển lao động 72.2 Quản trị rủi ro nguồn nhân lực 92.2.1 Khái niệm 92.2.2 Các phương án quản trị rủi ro nguồn nhân lực 9CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO NHÂN SỰ Ở CÔNG TY GOOGLE 133.1 Thực trạng về việc các nhân sự cấp cao liên tiếp rời bỏ Google 133.2 Những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này 143.3 Google đã làm gì để khắc phục tình trạng "chảy máu chất xám" 16CHƯƠNG 4: MỘT SỐ RỦI RO NHÂN SỰ CẤP CAO Ở CÁC CÔNG TY KHÁC 18CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO CHO CÔNG TY GOOGLE Ở HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI 21KẾT LUẬN 24TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY GOOGLE 3

1.1. Vài nét về công ty Google 3

1.2. Tình hình kinh doanh 3

1.3. Tình hình nhân sự tại công ty 4

1.4. Đánh giá chung về một số thuận lợi và khó khăn 5

1.4.1 Thuận lợi 5

1.4.2 Khó khăn 5

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ PHƯƠNG ÁN TRÊN LÝ THUYẾT ĐỂ QUẢN TRỊ RỦI RO NHÂN SỰ 7

2.1 Khái niệm rủi ro nhân sự 7

2.1.1 Khả năng lao động của nhân viên 7

2.1.2 Thuyên chuyển lao động 7

2.2 Quản trị rủi ro nguồn nhân lực 9

2.2.1 Khái niệm 9

2.2.2 Các phương án quản trị rủi ro nguồn nhân lực 9

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO NHÂN SỰ Ở CÔNG TY GOOGLE 13

3.1 Thực trạng về việc các nhân sự cấp cao liên tiếp rời bỏ Google 13

3.2 Những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này 14

3.3 Google đã làm gì để khắc phục tình trạng "chảy máu chất xám" 16

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ RỦI RO NHÂN SỰ CẤP CAO Ở CÁC CÔNG TY KHÁC 18

CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO CHO CÔNG TY GOOGLE Ở HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI 21

KẾT LUẬN 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY