Đề tài Giải pháp phát triển nghiệp vụ môi giới tại công ty chứng khoán Việt Nam

Nghiệp vụ môi giới chứng khoán 4

1.1 Khái quát về công ty chứng khoán 4

1.1.1 Khái niệm và phân loại công ty chứng khoán 4

1.1.1.1 Khái niệm 4

1.1.2 Mô hình của công ty chứng khoán 9

1.1.3 Hoạt động của công ty chứng khoán 11

1.1.3.1 Các nghiệp vụ cơ bản 11

1.1.3.2 Các nghiệp vụ phụ trợ 14

1.2 Nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán 15

1.2.1 Bản chất và vai trò của nghiệp vụ môi giới chứng khoán 15

1.2.1.1 Bản chất và đặc điểm nghiệp vụ 15

1.2.1.2 Vai trò của hoạt động môi giới chứng khoán. 19

1.2.2 Quy trình giao dịch 22

1.2.3 Kỹ năng nghiệp vụ của người môi giới 29

1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động môi giới chứng khoán 32

Chương II 36

Thực trạng nghiệp vụ môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán tại Việt Nam 36

2.1 Quá trình phát triển và tình hình hoạt động của công ty chứng khoán tại Việt Nam 36

2.1.1 Sự ra đời của các công ty chứng khoán 36

2.1.1.1 Bối cảnh kinh tế 36

2.1.1.2 Sự thành lập các công ty chứng khoán Việt Nam 38

Tên CtyCK 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY