Đề tài Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Công thương Thanh Xuân

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1

1.1 Tổng quan về Ngân hàng Thương mại.

1.1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại.

1.1.2 Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng Thương mại.

1.2 Nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại.

1.2.1 Khái niệm, bản chất và ý nghĩa.

1.2.2 Đặc điểm nghiệp vụ bảo lãnh.

1.2.3 Vai trò của nghiệp vụ bảo lãnh.

1.2.4 Phân loại.

1.2.4.1 Theo phương thức phát hành.

1.2.4.2 Theo phương thức đòi tiền.

1.2.4.3 Theo mục tiêu bảo lãnh.

1.2.4.4 Theo tính chất.

1.2.4.5 Theo tài sản đảm bảo.

1.2.5 Quy trình bảo lãnh.

1.3 Các chỉ tiều đánh giá hoạt động bảo lãnh của Ngân hàng Thương mại.

3.1 Các chỉ tiêu định lượng.

1.3.2 Các chỉ tiêu định tính.

1.3.3 Các yếu tố tác động đến hoạt động bảo lãnh.

1.3.3.1 Yếu tố môi trường.

1.3.3.2 Yếu tố khách hàng.

1.3.3.3 Yếu tố chiến lược kinh doanh.

1.3.3.4 Yếu tố quy trình nghiệp vụ bảo lãnh.

1.3.3.5 Yếu tố con người.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THANH XUÂN

2.1 Tổng quan về Ngân hàng Công thương Việt Nam.

2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển.

2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân trong những năm gần đây.

2.2 Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân.

2.2.1 Quy tắc chung cho hoạt động bảo lãnh tại Việt Nam.

2.2.2 Các loại hình bảo lãnh tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân.

2.2.3 Quy trình bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân.

2.2.4 Kết quả hoạt động bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân trong những năm gần đây.

2.3 Đánh giá hoạt động bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân.

2.3.1 Kết quả đạt được.

2.3.1.1. Những kết quả đạt được.

2.3.1.2. Nguyên nhân của những kết quả đạt được.

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân.

2.3.2.1. Hạn chế.

2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế.

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THANH XUÂN.

3.1 Định hướng phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân giai đoạn 2006 – 2010.

3.1.1 Mục tiêu kinh doanh.

3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân.

3.2 Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương hanh Xuân.

3.2.1 Lập kế hoạch phát triển hoạt động bảo lãnh trong từng giai đoạn.

3.2.2 Các giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh.

3.2.3 Các giải pháp nâng cao chất lượng của hoạt động bảo lãnh.

3.3 Kiến nghị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY