Đề tài Giải pháp phát triển đồng bộ các loại thi trường

MỤC LỤC

Trang

I- Tính cấp thiết của đề tài. 1

II- Thực trạng phát triển đồng bộ các loại thị trường 3

1- Thị trường hàng hoá và dịch vụ phát triển khá tốt. 3

2- Thị trường tài chính 4

3- Thị trường lao động 4

4- Thị trường bất động sản 5

5- Thị trường khoa học và công nghệ 6

III - Giải pháp phát triển đồng bộ các loại thi trường. 7

1- Tạo điều kiện và môi trường cho tự do hoá sản xuất kinh doanh, đa dạng hoá sở hữu, đa dạng hoá thành phần kinh tế. 7

2- Xây dựng đồng bộ các chính sách về thị trường, mặt hàng, các chính sách về tài chính, tiền tệ, đất đai, lao động, khoa học và công nghệ, đầu tư 8

3- Tăng nguồn cung ứng hàng hoá cho thị trường. 8

4 - Đầu tư tạo tiền đề cho sự ra đời và kích thích sự phát triển của các loại thị trường. 8

5- Thể chế hoá các chủ trương chính, đường lối của Đảng thành pháp luật, chính sách. 9

6-Nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước. 9

IV - Kết luận 9

TÀI LIỆU THAM KHẢO 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY