Đề tài Giải pháp nhằm tái định vị thương hiệu cà phê Trung Nguyên

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THƯƠNG HIỆU 2

I. Khái niệm, nội dung, vai trò, bản chất thương hiệu. 2

1. Khái niệm thương hiệu (Trademark). 2

2. Nội dung thương hiệu. 3

3. Vai trò của thương hiệu 7

3.1. Tăng cường sự trung thành của khách hàng và giảm chi phí tìm kiếm 7

3.2. Tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 7

4. Bản chất của thương hiệu. 8

4.1. Thương hiệu là dấu hiệu nhận biết sản phẩm, dich 8

4.2. Thương hiệu là sự đảm bảo lợi ích của cả khách hàng và doanh nghiệp. 9

II. Giá trị của thương hiệu. 9

1. Sự nhận biết thương hiệu của khách hàng. 10

2. Chất lượng cảm nhận. 10

3. Sự trung thành của khách hàng. 11

3.1. Lòng trung thành và giá trị của thương hiệu. 11

3.2. Tăng cường lòng trung thành thương hiệu. 12

CHƯƠNG 2: THƯƠNG HIỆU TRUNG NGUYÊN 13

I. Lịch sử hình thành và phát triển của thương hiệu cà phê Trung Nguyên. 13

II. Thực trạng việc duy trì và phát triển thương hiệu cà phê Trung Nguyên. 18

1. Thành công trong quá trình duy trì và phát triển thương hiệu cà phê Trung Nguyên. 18

2. Những vấn đề còn tồn tại của thương hiệu cà phê Trung Nguyên. 20

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM TÁI ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN. 23

I. Giải pháp trong chiến lược nhượng quyền thương hiệu của Trung nguyên. 23

1.Tiến hành đánh giá lại toàn bộ hệ thống quán nhượng quyền. 23

2. Đưa ra các tiêu chuẩn franchise. 23

3. Thường xuyên lấy ý kiến đánh giá của khách hàng. 24

II. Các giải pháp Marketing - Mix 25

1.Về sản phẩm (Product). 25

2.Về giá cả (Price). 26

3.Về phân phối (Place). 26

4. Về xúc tiến hỗn hợp (Promotion). 27

KẾT LUẬN 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY