Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao nâng lực quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tai ngân hàng công thương chi nhánh Long An

Hoạt động kinh doanh ngân hàng là hoạt động “đi vay để cho vay”, ngân hàng cho vay với lãi suất cao hơn lãi suất huy động. Vì vậy, công tác huy động vốn được xem là hoạt động chủ yếu của ngân hàng. Như ta đã biết, nguồn vốn ngân hàng bao gồm vốn tự có, vốn huy động tại chỗ, vay NHNN và nguồn vốn khác. Trong đó, nguồn vốn tự có (vốn điều lệ và các quỹ) mang tính chất lâu dài và ổn định được dùng để đầu tư xây dựng trụ sở, chi nhánh Ngân hàng, văn phòng làm việc, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh là chính, phần còn lại mới sử dụng cho vay trung, dài hạn, thực hiện đầu tư. Nguồn vốn khác thì chủ yếu để kinh doanh sinh lời cho ngân hàng như cấp tín dụng ngắn hạn, tham gia thanh toán quốc tế, Do đó, nguồn vốn dùng trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng bao gồm nguồn vốn Ngân hàng huy động được trong dân cư, trong doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng,

Hoạt động kinh doanh ngân hàng là hoạt động “đi vay để cho vay”, ngân hàng cho vay với lãi suất cao hơn lãi suất huy động. Vì vậy, công tác huy động vốn được xem là hoạt động chủ yếu của ngân hàng. Như ta đã biết, nguồn vốn ngân hàng bao gồm vốn tự có, vốn huy động tại chỗ, vay NHNN và nguồn vốn khác. Trong đó, nguồn vốn tự có (vốn điều lệ và các quỹ) mang tính chất lâu dài và ổn định được dùng để đầu tư xây dựng trụ sở, chi nhánh Ngân hàng, văn phòng làm việc, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh là chính, phần còn lại mới sử dụng cho vay trung, dài hạn, thực hiện đầu tư. Nguồn vốn khác thì chủ yếu để kinh doanh sinh lời cho ngân hàng như cấp tín dụng ngắn hạn, tham gia thanh toán quốc tế, Do đó, nguồn vốn dùng trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng bao gồm nguồn vốn Ngân hàng huy động được trong dân cư, trong doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY