Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nợ tại ngân hàng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

Phần I Tổng quan về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Vĩnh Phúc

1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng No & PTNT Vĩnh Phúc 06

2 Chức Chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng No & PTNT Vĩnh Phúc 07

3 Cơ sở vật chất, tình hình lao động tiền lương, doanh thu và các hoạt động khác của Ngân hàng No & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc 12

4 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng No & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc 14

Phần II Tình hình quản lý nợ tại Ngân hàng No & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc

1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nợ tại Ngân hàng No & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc 20

2 Các dạng rủi ro làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nợ cần quan tâm 31

3 Tình hình quản lý nợ tại Ngân hàng No & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc 36

4 Đánh giá hoạt động quản lý nợ tại Ngân hàng No & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc 40

Phần III Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nợ tại Ngân hàng No & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc

1 Mục tiêu định hướng hoạt động tín dụng của Ngân hàng No & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2006 và các năm tiếp theo 49

2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nợ tại Ngân hàng No & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc 53

3 Một số đề suất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nợ 64

Kết luận 69

Danh mục tài liệu tham khảo 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY