Đề tài Giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hoạt động phát hành, thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Chương I: Cơ sở lý luận về thẻ ngân hàng

I/ Những vấn đề chung về thẻ

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của thẻ thanh toán

1.2. Nội dung cơ bản về thẻ

1.2.1. Khái niệm thẻ thanh toán

1.2.2. Đặc điểm cấu tạo thẻ

1.2.3. Phân loại thẻ

1.3. Vai trò và lợi ích của thẻ

1.3.1. Vai trò của thẻ

1.3.2. Lợi ích của thẻ

1.4. Hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thương mại

1.4.1. Cơ chế phát hành thẻ

1.4.2. Cơ sở pháp lý và nguyên tắc phát hành thẻ

1.4.3. Thủ tục phát hành thẻ

1.4.4. Quy trình phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ

1.4.5. Thu nhập và chi phí trong kinh doanh thẻ

1.4.6. Rủi ro trong kinh doanh thẻ

Chương II: Thực trạng hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP á Châu.

I/ Một vài nét cơ bản về Ngân hàng TMCP á Châu

1. Khái quát về Ngân hàng TMCP á Châu

2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ACB

II/ Hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại ACB

1. Giới thiệu chung về hoạt động kinh doanh thẻ tại ACB

1.1. Những bước đi đầu tiên

1.2. Các loại thẻ do ACB đang phát hành

1.3. Hoạt động nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ tại ACB

1.3.1. Nghiệp vụ phát hành thẻ

1.3.2. Nghiệp vụ thanh toán thẻ

1.4. Thực trạng hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại ACB

1.4.1. Thực trạng hoạt động phát hành thẻ

1.4.2. Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ

2. Những khó khăn trong phát hành và thanh toán thẻ tại ACB

2.1. Về môi trường pháp lý

2.2. Về môi trường kinh tế xã hội

2.3. Về bản thân ACB

2.4. Các nguyên nhân khác

Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại ACB.

1/ Triển vọng phát triển thẻ trên thị trường Việt Nam và chiến lược kinh doanh của ACB

1.1. Triển vọng phát triển thẻ trên thị trường Việt Nam.

1.2. Chiến lược kinh doanh của ACB.

2/ Một số giải pháp.

2.1. Giải pháp chung.

2.1.1. Giải pháp về lĩnh vực công nghệ

2.1.2. Giải pháp về xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh tổng quát

2.1.3. Làm tốt công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường

2.1.4. Xây dựng và triển khai đồng bộ các chiến lược Marketing cho dịch vụ thẻ

2.1.5. Thành lập mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa các bộ phận

2.1.6. Giải pháp về cơ cấu tổ chức bộ máy

2.2. Giải pháp cụ thể

2.2.1. Nâng cao tiện ích của thẻ do ACB phát hành

2.2.2. Đơn giản hoá quy trình, thủ tục phát hành thẻ

2.2.3. Cải tiến mẫu mã và công nghệ thẻ phát hành

2.2.4. Mở rộng chủng loại thẻ thanh toán

2.2.5. Phát triển mạng lưới đại lý chấp nhận thẻ của ngân hàng

2.2.6. Phát triển đào tạo nguồn nhân lực

3/ Một số kiến nghị

3.1. Đối với chính phủ

3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước

3.3. Đối với Hội các Ngân hàng thanh toán thẻ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY