Đề tài Giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động của các quỹ tín dụng Nhân dân

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẤN ĐỀ AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN 1

1. QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VÀ VAI TRÒ CỦA QUỸ TÍN DỤNG TRONG NỀN KINH TẾ 1

1.1. Khái niệm và đặc điểm của quỹ tín dụng nhân dân 1

1.1.1 Khái niệm 1

1.1.2. Đặc điểm 1

1.2. Vai trò, vị trí của QTDND trong nền kinh tế 2

1.2.1. Vị trí 2

1.2.2. Vai trò của QTDND đối với sự nghiệp phát triển kinh tế 3

2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HOẠT ĐỘNG CỦA QTDND 4

2.1. Mục tiêu hoạt động và quá trình trưởng thành của Quỹ 4

2.2. Đảm bảo an toàn trong hoạt động là cơ sở cho sự phát triển của QTDND 6

3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QTDND 7

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ MỨC ĐỘ AN TOÀN CỦA QTDND 10

1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG ĐẢM BẢO AN TOÀN CỦA QTDND 10

1.1. Kết quả trong công tác phát triển thành viên 10

1.2. Kết quả trong công tác phát triển nguồn vốn 13

1.3. Kết quả trong công tác sử dụng vốn 19

1.4. Kết quả trong công tác kế toán tài chính 25

1.5. Kết quả trong công tác quản trị, điều hành và kiểm soát QTD 28

2. NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ THIẾU AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QTDND 30

2.1. Những biểu hiện về sự thiếu an toàn trong hoạt động 30

2.2. Nguyên nhân của sự thiếu an toàn trên 31

CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HOẠT ĐỘNG CỦA QTDND 33

1. GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO QTDND 33

1.1. Giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và quản lý nhân sự 33

1.1.1. Giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định đảm bảo an toàn vốn 35

1.1.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng 36

1.1.3. Nâng cao hiệu lực công tác kiểm, tra giám sát hoạt động của hệ thống QTDND 39

1.2. Giải pháp thúc đẩy tính liên kết an toàn trong hệ thống QTDND 41

1.2.1. Giải pháp để các QTDND hoạt động mang tính hệ thống 41

1.2.2 Triển khai thành lập tổ chức liên kết phát triển hệ thống QTDND 42

1.2.3. Xây dựng cơ chế Quỹ an toàn hệ thống cho QTDND 43

2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 44

2.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 44

2.2. Kiến nghị với Chính phủ và Quốc hội 45

KẾT LUẬN CHUNG 47

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY