Đề tài Giải pháp nâng cao khả năng thu hút lao động và tạo việc làm của kinh tế trang trại ở Việt Nam

Chương I: Một số khái niệm và đặc điểm lao động việc làm trong kinh tế trang trại 3

I- Tổng quan về kinh tế trang trại. 3

1. Khái niệm về trang trại và kinh tế trang trại. 3

2. Đặc trưng của kinh tế trang trại. 5

3. Bản chất và vai trò của kinh tế trang trại. 6

II. Loại hình tổ chức sản xuất của kinh tế trang trại 8

III- Đặc điểm tổ chức lao động trong kinh tế trang trại. 10

1. Tính thời vụ. 10

2. Trình độ tay nghề thấp. 11

3. Tính đa dạng cao về các hình thức tổ chức kinh doanh . 11

4. Sự không đồng nhất về chất lượng lao động. 12

5. Tổ chức lao động mang nặng tính tự phát. 12

IV- Kinh nghiệm của nước ngoài về kinh tế trang trại. 13

1. Kinh tế trang trại Nhật Bản. 13

2. Kinh tế trang trại Đài Loan. 16

3. Kinh tế trang trại Hàn Quốc 18

Chương II: Đánh giá thực trạng Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở Việt nam 19

I- Tình hình phát triển trang trại. 19

1. Về số lượng và quy mô trang trại. 19

1.1. Về số lượng trang trại. 19

1.2. Qui mô về ruộng đất. 22

1.3. Qui mô về vốn. 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY