Đề tài Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu tại công ty cổ phần XDCTGT 842

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 1

1. Lịch sử hỡnh thành Cụng ty: 1

2 - Quỏ trỡnh phỏt triển của Cụng ty: 1

3- Cơ cấu tổ chức quản lý (Sơ đồ 1) 4

4 – Chức năng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh : 7

5-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (Bảng 1 ) 7

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU Ở CễNG TY CỔ PHẦN XDCTGT 842 8

1.Qỳa trỡnh tham gia dự thầu của cụng ty . 8

1.1 - Cụng tỏc chuẩn bị tham gia đấu thầu 8

1.2 - Công tác xác định giỏ bỏ thầu của Cụng ty 8

1.3 - Quỏ trỡnh tham gia đấu thầu 13

1.4 Ký kết thầu và sau đấu thầu: 13

2. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới công tác đấu thầu của cụng ty 14

2.1 - Năng lực về nhõn sự. 14

2.2 - Năng lực kỹ thuật cụng nghệ mỏy múc thiết bị.(bảng 4) 15

2.3 - Năng lực tài chớnh. 16

2.4 Điều kiện môi trường kinh tế: 17

2.5 Các đối thủ cạnh tranh: 17

3. Cỏc chỉ tiêu đánh giá về hiệu qủa trỳng thầu của cụng ty: 19

4. Đánh giá các măt qua công tác dự thầu tại cụng ty: 22

4.1. Những thành tích Công ty đó đạt được. 22

4.2. Những tồn tại trong hoạt động đấu thầu của Cụng ty. 23

4.3 - Những nguyờn nhõn dẫn đến tồn tại. 24

Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XDCTGT 842 27

1.Nâng cao năng lực tài chớnh: 26

2. N õng cao mỏy múc thiết bị: 29

3.Phát triển nguồn nhõn lực: 30

4. Xõy dựng đội ngũ cỏn bộ làm cụng tỏc Marketing và sử dụng cụng cụ, chính sách Marketing để nõng cao hiệu quả đấu thầu 30

LỜI KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY