Đề tài Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3

Lời mở đầu 1

Chương I: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3. 3

1. Quá trình hình thành và phát triển. 3

2.Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến công tác đấu thầu của Công ty. 3

2.1.Đặc điểm sản phẩm và thị trường của Công ty. 3

2.2.Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành của Công ty. 4

2.3.Đặc điểm về công nghệ thiết bị của Công ty. 6

2.4.Đặc điểm về lao động. 7

2.5.Đặc điểm về nguyên vật liệu. 10

2.6.Đặc điểm về tài chính. 10

Chương II: Tình hình tham gia công tác đấu thầu của Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3 thời gian từ năm 2002 – 2005 13

2.2.Phân tích tình hình thực hiện công tác đấu thầu xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3. 13

2.2.1.Thực trạng hoạt động đấu thầu xây dựng ở nước ta hiện nay. 13

2.2.2.Các giai đoạn của một quá trình tham gia đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3. 15

2.2.2.1.Theo nghị định số 88/1999/ NĐ_CP. Nội dung chuẩn bị hồ sơ dự thầu xây lắp gồm: 15

2.2.2.2.Lập phương án thi công cho gói thầu. 16

2.2.2.3.Công tác xác định gía bỏ thầu. 16

2.2.2.4.Hiệu chỉnh hồ sơ. 22

2.2.2.5.Tham gia mở thầu. 23

2.2.2.6.Ký và thực hiện hợp đồng sau khi có thông báo trúng thầu. 23

2.2.3.Tình hình và kết quả đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3 . 24

2.3. Đánh giá công tác đấu thầu của Công ty. 26

2.3.1. Thành tựu đạt được. 26

2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân thua thầu của Công ty. 28

2.3.2.1. Những tồn tại của Công ty. 28

2.3.2.2. Nguyên nhân thua thầu của Công ty. 29

2.2.4. Hồ sơ kinh nghiệm của Công ty 34

2.2.5. Đánh giá về quá trình hoạt động đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3 34

2.2.5.1. Những thành tích Công ty đã đạt được chung cho cả nước. 34

2.2.5.2.Những hạn chế trong công tác đấu thầu. 35

2.2.5.3.Tính phù hợp, khả thi của phương án so với các nhà thầu khác. 36

2.2.5.4. Các loại chi phí cho một gói thầu. 36

2.3.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3 . 37

2.3.1.Các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. 37

2.3.2.Các nhà cung cấp đầu vào. 38

2.3.3. Khách hàng. 40

2.3.4.Sự cạnh tranh của các nhà thầu hiện tại. 43

2.3.5.Năng lực bản thân của Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3. 44

2.4.1.Phân tích mặt mạnh, mặt yếu. 46

2.4.1.1.Về thi công xây lắp. 46

2.4.1.2.Về nhân sự. 47

2.4.1.3.Về tài chính và kế toán. 48

2.4.1.4.Về Marketing. 48

2.4.1.5.Về tổ chức quản lý chung. 49

2.4.2.Phân tích cơ hội, nguy cơ của Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3. 49

2.4.3.Những hạn chế về khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3 . 51

Chương II: Giải pháp nhằm nâng cao khả năng hiệu quảthắng thầu Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3 . 54

3.1.Các giải pháp từ phía Công ty. 54

3.1.1. Hoàn thiện phương pháp lập giá dự toán thầu, xây dựng chính sách đặt giá cạnh tranh linh hoạt. 54

3.1.2. Đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn và các kiến thức về đấu thầu, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ để nâng cao chất lượngcủa công tác lập hồ sơ dự thầu, thực hiện kế hoạch hóa nguồn nhân lực. 55

3.1.3.Nâng cao năng lực tài chính. 56

3.1.4.Tăng cường công tác Marketing, sử dụng các chính sách Marketing để nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu. 58

3.1.5.Nâng cao uy tín của Công ty đối với các chủ đầu tư , tạo mối quan hệ tốt với các chủ đầu tư, các ngân hàng, các nhà cung cấp, các cơ quan chính quyềnNhà nước, các địa phương. 61

3.1.5.Tăng cường công tác quản lý chất lượng trong thi công công trình và nâng cao công tác quản lý. 62

3.1.6.Tăng cường công tác thu thập thông tin về các gói thầu 62

3.1.7. Tăng cường liên danh trong đấu thầu. 64

3.2. Một số kiến nghị đối với Nhà nước. 65

3.2.1.Kiến nghị về pháp luật đấu thầu. 65

3.2.2.Nhà nước cần có chế độ thanh quyết toán công trình nhanh chóng giúp doanh nghiệp thu hồi vốn sớm đảm bảo công bằng trong sản xuất kinh doanh. 67

Kết luận 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY