Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục đích yêu cầu 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Nội dung khoá luận 3

CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 4

1.1. Sự cần thiết phải hỗ trợ vốn cho người nghèo 4

1.1.1. Khái quát về tình trạng nghèo đói ở Việt Nam 4

1.1.2. Nguyên nhân nghèo đói 7

1.1.2.1. Nhóm nguyên nhân do bản thân người nghèo 7

1.1.2.2. Nhóm nguyên nhân do môi trường tự nhiên xã hội 8

1.1.3. Đặc tính của người nghèo ở Việt Nam 8

1.1.4. Sự cần thiết phải hỗ trợ người nghèo 9

1.2. Tín dụng và vai trò của tín dụng đối với hộ nghèo 10

1.2.1. Tín dụng đối với hộ nghèo 10

1.2.1.1. Khái niệm tín dụng 10

1.2.1.2. Tín dụng đối với người nghèo 10

1.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo 11

1.2.2.1. Là động lực giúp người nghèo vượt qua nghèo đói 12

1.2.2.2. Tạo điều kiện cho người nghèo không phải vay nặng lãi, nên hiệu quả hoạt động kinh tế được nâng cao 12

1.2.2.3. Giúp người nghèo nâng cao kiến thức tiếp cận với thị trường, có điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường 12

1.2.2.4. Góp phần trực tiếp vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thực hiện việc phân công lại lao động xã hội 13

1.2.2.5. Cung ứng vốn cho người nghèo góp phần xây dựng

nông thôn mới 13

1.3. Hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo 14

1.3.1. Khái niệm về hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo 14

1.3.2. Các hcỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo 15

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo 16

1.4. Kinh nghiệm ở một số nước về cho vay đối với người nghèo 17

1.4.1. Kinh nghiệm một số nước 17

1.4.1.1. Bangladesh 17

1.4.1.2. Thái Lan 18

1.4.1.3. Malaysia 18

1.4.2. Bài học kinh nghiệm có khả năng vận dụng vào Việt Nam 19

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 21

2.1. Khái quát về hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trong thời gian qua 21

2.1.1. Sự ra đời của Ngân hàng Chính sách xã hội 21

2.1.2. Mô hình tổ chức bộ máy, đối tượng phục vụ và cơ chế hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội 22

2.1.2.1. Mô hình tổ chức và bộ máy hoạt động 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY