Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines

PHẦN MỞ ĐẦU 1

Chương I: Lý thuyết chung về phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính 3

1.1. Một số vấn đề chung 3

1.1.1. Cơ sở phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính 3

1.1.2. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 7

1.1.3. Đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp 7

1.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp 9

1.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính 9

1.2.2. Phân tích tài chính theo phương pháp tỷ số 10

1.2.2.1. Các tỷ số thanh khoản – Đánh giá năng lực thanh toán 11

1.2.2.2. Các tỷ số hoạt động – Đánh giá năng lực kinh doanh 15

1.2.2.3. Các tỷ số về đòn cân nợ - Đánh giá về năng lực cân đối vốn 18

1.2.2.4. Các tỷ số lợi nhuận – Đánh giá năng lực thu lợi 20

1.2.3. Đánh giá tổng hợp hiệu quả tài chính bằng phương pháp phân tích Dupont – Phương pháp phân tích Dupont 23

1.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của doanh nghiệp 25

Chương II: Phân tích tình hình tài chính của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam– Vietnam Airlines 27

2.1. Khái quát về đặc điểm hoạt động của Vietnam Airlines 27

2.1.1. Khái quát về Hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines 27

2.1.2. Quy trình vận chuyển bằng đường hàng không của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines 31

2.1.3. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Hãng hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines những năm gần đây 33

2.2. Phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines 44

*Bảng công khai tài chính của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam trong các năm 2003 – 2005 45

2.2.1. Khái quát tình hình tài chính của Vietnam Airlines 48

2.2.2. Phân tích tài chính 52

2.2.2.1. Các tỷ số thanh khoản – Đánh giá năng lực thanh toán 52

2.2.2.2. Các tỷ số hoạt động – Đánh giá năng lực kinh doanh 56

2.2.2.3. Các tỷ số về đòn cân nợ - Đánh giá về năng lực cân đối vốn 60

2.2.2.4. Các tỷ số lợi nhuận – Đánh giá năng lực thu lợi 63

2.2.3. Phân tích, đánh giá hiệu tài chính của Vietnam Airlines theo phương pháp DUPONT 68

Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Vietnam Airlines.

3.1. Những định hướng lớn của Vietnam Airlines từ nay đến 2010 70

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Vietnam Airlines 72

3.2.1. Giải pháp nâng cao năng lực thanh toán của Vietnam Airlines 72

3.2.2. Giải pháp nâng cao năng lực cân đối vốn 74

3.2.3. Giải pháp nâng cao năng lực tuần hoàn vốn của Vietnam Airlines 75

3.2.4. Giải pháp nâng cao năng lực sinh lợi 76

3.3. Nâng cao hiệu quả tài chính theo phương pháp DUPONT 77

3.4. Một số kiến nghị đối với Vietnam Airlines 81

PHẦN KẾT LUẬN 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY