Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Phát hành sách Hà Nội

PHẦN I: VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA 2

DOANH NGHIỆP 2

1.1. Vốn và vai trò của vốn đối với Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 2

1.1.1. Khái niệm về vốn 2

1.1.2. Phân loại vốn 4

1.1.2.1. Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển 4

1.1.2.1.1. Vốn cố định 4

1.1.2.1.2. Vốn lưu động 6

1.1.2.2. Phân loại vốn theo nguồn hình thành 8

1.1.2.2.1. Vốn chủ sở hữu 8

1.1.2.2.2. Vốn huy động của Doanh nghiệp 9

1.1.2.3. Phân loại vốn theo thời gian huy động và sử dụng . 10

1.1.2.3.1. Vốn thường xuyên 10

1.1.2.3.2. Vốn tạm thời 11

1.1.4. Vai trò của vốn đối với Doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 12

1.2. Hiệu quả sử dụng vốn trong Doanh nghiệp 14

1.2.1. Khái niệm 14

1.2.2. Các chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng vốn 16

1.2.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn của Doanh nghiệp 16

12.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 18

1.2.2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 18

1.2.2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 20

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn 22

1.3.1. Các nhân tố khách quan 22

1.3.1.1. Môi trường tự nhiên 22

1.3.1.2. Môi trường pháp lý 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY