Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cơ khí Ngô Gia Tự

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ NGễ GIA TỰ 6

1. Sự hỡnh thành và phỏt triển: 6

1.1 Sự hỡnh thành: 7

1.2 Các giai đoạn phát triển: 8

1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty cơ khí Ngô Gia Tự: 10

2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của công ty: 13

2.1 Cơ sở vật chất, trang thiết bị: 13

2.2 Sản phẩm, thị trường khách hàng của công ty 14

2.3 Nguyờn vật liệu: 15

2.4 Lao động và điều kiện lao động: 16

3. Môi trường kinh doanh. Cơ hội và thách thức đối với công ty. 17

3.1 Môi trường kinh doanh: 17

3.2 Cơ hội và thách thức đối với công ty: 18

4. Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu đối với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay: 19

4.1 Thuận lợi: 19

4.2 Khó khăn: 20

5. Định hướng phát triển doanh nghiệp trong những năm tới: 21

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ NGÔ GIA TỰ 23

1. Khỏi quỏt tỡnh hỡnh tài chớnh của cụng ty: 23

2. Một số chỉ tiờu về tỡnh hỡnh sử dụng vốn lưu động 32

2.1 Các tỷ số về khả năng thanh toán: 34

2.2 Tỷ số về khả năng cân đối vốn: 35

2.3 Tỷ số về khả năng hoạt động của công ty 36

2.4 Tỷ suất về khả năng sinh lói: 37

3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 38

3.1 Hiệu suất sử dụng vốn lưu động 38

3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn lưu động 41

4. Đánh giá tỡnh hỡnh sử dụng vốn lưu động: 43

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY 45

1. Định hướng thị trường trong giai đoạn tới: 45

2. Một số giải pháp nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cơ khí Ngô Gia Tự 46

2.1 Đẩy mạnh quá trỡnh cổ phần húa doanh nghiệp 47

2.2. Giảm lượng hàng tồn kho 47

2.3 Lập kế hoạch sử dụng vốn và tổ chức thực hiện. 50

2.4 Tổ chức thụng tin kinh tế, nghiệp vụ hạch toỏn kế toỏn và phân tích hoạt động kinh tế. 51

2.5. Lựa chọn và sử dụng cỏc nguồn vốn bổ sung hợp lý 51

2.6. Sử dụng các biện pháp huy động vốn 52

3. Một số kiến nghị 56

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY