Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối

MụC LụC TrangTrang phụ bìa Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng Lời mở đầu Chương i: lý luận cơ bản về KINH DOANH NGOạI HốI I/ Ngoại hối vàtỷ giá hối đoái 1/ Khái niệm ngoại hối 2/ Tỷ giá hối đoái II/ Thị trường ngoại hối 1/ khái niệm 2/ Cơ cấu thị trường ngoại hối 3/ Đặc điểm thị trường ngoại hối 4/ Các đối tượng tham gia thị trường ngoại hối III/ Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối chủ yếu 1/ Nghiệp vụ giao ngay (Spot) 2/ Nghiệp vụ kỳ hạn (Forward) 3/ Nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ (Swap) 4/ Nghiệp vụ giao dịchquyền chọn tiền tệ(Option) IV/ Vai trò của thị trường ngoại hối V/ Hiệu quả kinh doanh ngoại hối Chương ii: TìNH HìNH hoạt động kinh doanh Ngoại hối tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh tỉnh tràvinh i/ Đặc điểm tình hình kinh tế của tỉnh TràVinh vàhoạt động kinh doanh ngoại hối của Chi nhánh Ngân hàng Công thương TràVinh 1/Đặc điểm tình hình kinh tế của tỉnh TràVinh 2/ Khái quát về Chi nhánh Ngân hàng Công thương TràVinh 3/ Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh 4/ Cơ sở, vật chất kỹ thuật 5/ Đặc điểm hoạt động của Chi nhánh 6/ Một số thuận lợi, khó khăn II/ Tình hình hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh TràVinh 1/ Sơ lược về phòng kinh doanh đối ngoại 2/ Quy trình nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối tại NHCT TràVinh 3/ Phân tích hoạt động kinh doanh ngoại tệ trong thời gian qua 4/ Phân tích, đánh giá hoạt động kiều hối năm 2003ư2005 III/ Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Tỉnh TràVinh 1/ Những thành quả đạt được 2/ Những vấn đề tồn tại trong việc kinh doanh ngoại hối tại Chi nhánh 3/ Nguyên nhân tồn tại Chương iii: giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh tràvinh I/ Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chủ yếu năm 2006 của Ngân hàng Công thương Chi nhánh tỉnh TràVinh 1/ Bám sát sự chỉ đạo của NHCT VN, các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh 2/ Về công tác kinh doanh 3/ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 4/ Bố trí, sắp xếp đào tạo cán bộ 5/ Tranh thủ sự ủng hộ của UBND tỉnh 6/ Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2006 II/ Những giải pháp vàkiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Chi nhánh 1/ Các giải pháp mang tính vi mô 1.1/ Tăng doanh số mua bán ngoại tệ 1.2/ Mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối 1.3/ Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối 1.4/ Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Ngân hàng 1.5/ Đẩy mạnh công nghệ ngân hàng 1.6/ In tài liệu, quảng cáo 2/ Các giải pháp mang tính vĩ mô 2.1/ Chính sách khuyến khích kiều hối 2.2/ Chính sách tỷ giá 2.3/ Chính sách quản lý ngoại hối 2.4/ Chính sách thuế 2.5/ Về mặt tổ chức kiểm tra của NHNN phần kết luậnTài liệu tham khảo

MụC LụC Trang

Trang phụ bìa

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Lời mở đầu

Chương i: lý luận cơ bản về KINH DOANH NGOạI HốI

I/ Ngoại hối vàtỷ giá hối đoái

1/ Khái niệm ngoại hối

2/ Tỷ giá hối đoái

II/ Thị trường ngoại hối

1/ khái niệm

2/ Cơ cấu thị trường ngoại hối

3/ Đặc điểm thị trường ngoại hối

4/ Các đối tượng tham gia thị trường ngoại hối

III/ Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối chủ yếu

1/ Nghiệp vụ giao ngay (Spot)

2/ Nghiệp vụ kỳ hạn (Forward)

3/ Nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ (Swap)

4/ Nghiệp vụ giao dịchquyền chọn tiền tệ(Option)

IV/ Vai trò của thị trường ngoại hối

V/ Hiệu quả kinh doanh ngoại hối

Chương ii: TìNH HìNH hoạt động kinh doanh Ngoại

hối tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh tỉnh trà

vinh

i/ Đặc điểm tình hình kinh tế của tỉnh TràVinh vàhoạt động kinh

doanh ngoại hối của Chi nhánh Ngân hàng Công thương TràVinh

1/Đặc điểm tình hình kinh tế của tỉnh TràVinh

2/ Khái quát về Chi nhánh Ngân hàng Công thương TràVinh

3/ Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh

4/ Cơ sở, vật chất kỹ thuật

5/ Đặc điểm hoạt động của Chi nhánh

6/ Một số thuận lợi, khó khăn

II/ Tình hình hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Chi nhánh Ngân

hàng Công thương tỉnh TràVinh

1/ Sơ lược về phòng kinh doanh đối ngoại

2/ Quy trình nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối tại NHCT TràVinh

3/ Phân tích hoạt động kinh doanh ngoại tệ trong thời gian qua

4/ Phân tích, đánh giá hoạt động kiều hối năm 2003ư2005

III/ Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh ngoại hối

tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Tỉnh TràVinh

1/ Những thành quả đạt được

2/ Những vấn đề tồn tại trong việc kinh doanh ngoại hối tại Chi

nhánh

3/ Nguyên nhân tồn tại

Chương iii: giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả

hoạt động kinh doanh ngoại hối tại chi nhánh

ngân hàng công thương tỉnh tràvinh

I/ Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chủ yếu năm 2006 của Ngân

hàng Công thương Chi nhánh tỉnh TràVinh

1/ Bám sát sự chỉ đạo của NHCT VN, các mục tiêu phát

triển kinh tế của tỉnh

2/ Về công tác kinh doanh

3/ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ

4/ Bố trí, sắp xếp đào tạo cán bộ

5/ Tranh thủ sự ủng hộ của UBND tỉnh

6/ Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2006

II/ Những giải pháp vàkiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả

hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Chi nhánh

1/ Các giải pháp mang tính vi mô

1.1/ Tăng doanh số mua bán ngoại tệ

1.2/ Mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

1.3/ Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

1.4/ Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho

cán bộ Ngân hàng

1.5/ Đẩy mạnh công nghệ ngân hàng

1.6/ In tài liệu, quảng cáo

2/ Các giải pháp mang tính vĩ mô

2.1/ Chính sách khuyến khích kiều hối

2.2/ Chính sách tỷ giá

2.3/ Chính sách quản lý ngoại hối

2.4/ Chính sách thuế

2.5/ Về mặt tổ chức kiểm tra của NHNN

phần kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY