Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thanh Hóa

1.1. Khái niệm và chức năng của NHTM 2

1.1.1 Khái niệm về NHTM 2

1.1.2 Chức năng của NHTM 2

1.2. Vốn và vai trò của nguồn vốn đối với NHTM 4

1.2.1 Khái niệm về vốn kinh doanh 4

1.2.2 Kết cấu vốn kinh doanh của NHTM 4

1.2.3 Vai trò của vốn kinh doanh đối với NHTM 5

1.3. Các hình thức huy động vốn và ý nghĩa của nghiệp vụ huy động vốn 6

1.4 Hiệu quả huy động vốn 9

1.4.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả huy động vốn 9

1.5.Ý nghĩa của nghiệp vụ huy động vốn: 10

Chương II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNNO&PTNT CHI NHÁNH THANH HÓA

2.1. Khái quát về NHNo&PTNT chi nhánh thanh hóa 11

2.1.2 Cơ cấu tổ chức 12

2.1.3 Tình hình hoạt động của chi nhánh trong thời gian qua 13

2.1.3.1 Tình hình huy động vốn 13

2.1.3.2 Hoạt động tín dụng 14

2.1.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh 16

2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn tại chi nhánh 17

2.2.1 Tình hình huy động vốn tại chi nhánh 17

2.2.2 Các hình thức huy động vốn 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY