Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Cần khẩn trương mở rộng cỏc phương tiện thanh toỏn khụng dựng tiền mặt như sộc,hối phiếu.mà trước mắt là trong cỏc giao dịch Ngõn hàng song song với việc hiện đại hỏo hệ thống thanh toỏn. Trờn cơ sở đú và cựng với cỏc trỏi phiếu chớnh phủ làm phương tiện thế chấp, như vậy thỡ thị trường liờn hàng mới cú thể phỏt triển cỏc giao dịch ngắn hạn, nõng cao hiệu quả quản lý vốn và chu chuyển vốn.

Khẩn trương để Luật Ngõn hàng Nhà nước và luật cỏc tổ chức tớn dụng nhanh chúng đi vào cuộc sống và phỏt huy hiệu lực. Muốn như vậy đũi hỏi Ngõn hàng phải tuyờn truyền phổ biến sõu rộng để hệ thống cỏc Ngõn hàng, cỏc tổ chức kinh tế xó hội và người dõn nắm được những nội dung cơ bản và cụ thể cỏc điều luật để tự giỏc và thực hiện nghiờm chỉnh. Mặt khỏc, Ngõn hàng cần trỡnh chớnh phủ hoặc phối hợp với cỏc cơ quan,cỏc ban ngành cú liờn quan,ban hành những văn bản hướng dẫn dưới luật nhằm triển khai đồng bộ luật Ngõn hàng nhà nước, luật cỏc tổ chức tớn dụng và đồng thời phải nhanh chúng cú những văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể để thi hành thống nhất trong toàn hệ thụng.Chỉ cú như vậy thỡ cỏc ngõn hàng mới cú thể cú một mụi trường hoạt động tốt để, chấp trỏnh nghiờm chỉnh Luật sẽ trỏnh được những rủi ro khụng đỏng cú và sẽ nõng cao được hiệu quả cụng tỏc tớn dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY