Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Lời nói đầu 1

Chương 1: Vai trò của Tín dụng ngân hàng đối với kinh tế ngoài quốc doanh ở Việt nam 3

1.1. Kinh tế ngoài quốc doanh và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường ở việt nam. 3

1.1.1.Khái niệm và phân loại. 3

1.1.2.Đặc điểm của kinh tế ngoài quốc doanh trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 5

1.1.3.Vai trò của kinh tế ngoài quốc doanh trong nền kinh tế thị trường ở Việt nam. 9

1.1.3.1. Sự phát triển của kinh tế ngoài quốc doanh đã tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn lực của đất nước. 9

1.1.3.2. Kinh tế ngoài quốc doanh phát triển tạo điều kiện thu hút lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội. 10

1.1.3.3. Trong quá trình đổi mới nền kinh tế, kinh tế ngoài quốc doanh ngày càng phát triển nhanh chóng, đóng góp ngày càng lớn vào tỷ trọng GDP của quốc gia . 10

1.1.3.4 Kinh tế ngoài quốc doanh tạo ra sự cạnh tranh, góp phần tạo ra sự phát triển sôi động của nền kinh tế. 11

1.1.3.5 Sự phát triển kinh tế ngoài quốc doanh góp phần vào quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. 12

1.2.Vai trò của tín dụng ngân hàng trong việc phát triển kinh tế ngoài quốc doanh. 13

1.2.1 Khái niệm Tín dụng ngân hàng 13

1.2.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 14

1.2.3. Quy trình tín dụng 18

1.2.4. Vai trò của tín dụng Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường nói chung và đối với sự phát triển của kinh tế ngoài quốc doanh ở Việt nam nói riêng. 19

1.2.4.1. Vai trò của tín dụng Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 19

1.2.4.2.Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế ngoài quốc doanh ở Việt Nam. 22

1.3.Chất lượng tín dụng ngân hàng. 24

1.3.1.Quan điểm về chất lượng tín dụng. 24

1.3.2.Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng. 26

1.3.2.1.Nhóm các chỉ tiêu có thể định lượng. 26

1.3.2.2.Nhóm các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng không thể định lượng. 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY