Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam

Chương một 3

Thẩm định tài chính và chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 3

1.1 Hoạt động đồng tài trợ của các ngân hàng thương mại. 3

1.1.1 Khái niệm và vai trò hoạt động đồng tài trợ của ngân hàng thương mại. 3

1.1.1.1 Khái niệm: 3

1.1.1.2 Vai trò của hoạt động ĐTT trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại. 4

1.1.2 Các loại hình dự án ĐTT. 6

1.1.3 Qui trình cho vay một dự án ĐTT. 7

1.1.3.1 Dàn xếp ĐTT 8

1.1.3.2 Thực hiện cho vay 11

1.1.3.3 Thu nợ 12

1.2 Thẩm định tài chính dự án ĐTT và chất lượng thẩm định tài chính dự án ĐTT tại ngân hàng thương mại. 12

1.2.1 Thẩm định tài chính dự án ĐTT. 12

1.2.1.1 Khái niệm và sự cần thiết phải thẩm định tài chính dự án ĐTT. 12

1.2.1.2 Qui trình và nội dung thẩm định tài chính dự án ĐTT. 15

1.2.2 Chất lượng thẩm định tài chính dự án và các chỉ tiêu phản ánh chất lượng. 24

1.2.2.1 Khái niệm và các chỉ tiêu phản ánh chất lượng thẩm định tài chính dự án ĐTT. 24

1.2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định tài chính dự án ĐTT 27

Chương hai: Chất lượng thẩm định tài chính dự án ĐTT tại ngân hàng Công thương Việt Nam 31

2.1 Khái quát về ngân hàng Công thương Việt Nam. 31

2.1.1 Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của NHCTVN. 31

2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh những năm gần đây của NHCTVN 32

2.2 Hoạt động ĐTT và công tác thẩm định tài chính dự án ĐTT tại nHCTVN. 34

2.2.1 Tổ chức hoạt động ĐTT tại NHCTVN 34

2.2.1.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động ĐTT tại NHCTVN. 34

2.2.1.2 Tình hình hoạt động ĐTT tại NHCTVN trong những năm qua 38

2.2.2 Công tác thẩm định tài chính dự án ĐTT tại NHCTVN. 40

2.2.2.1 Tổ chức công tác thẩm định dự án ĐTT tại NHCTVN 40

2.2.2.2 Qui trình thẩm định tài chính dự án ĐTT tại NHCTVN. 43

2.2.2.3 Nội dung thẩm định tài chính dự án ĐTT. 43

2.2.3 Giới thiệu thực tế thẩm định dự án ĐTT tại NHCTVN thông qua dự án Thuỷ Điện PLEIKRÔNG do NHCTVN làm đầu mối và thành lập Hội đồng thẩm định chung (NHCTVN làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định) 45

2.2.4 Đánh giá chất lượng thẩm định tài chính NHCTVN thời gian gần đây 53

2.2.4.1 Những kết quả đạt được 53

2.2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân 55

Chương ba 70

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án ĐTT tại NHCTVN 70

3.1 Định hướng hoạt động ĐTT của NHCTVN 70

3.1.1 Định hướng chung về hoạt động cho vay của NHCTVN đến 2010 70

3.1.2 Định hướng hoạt động ĐTT tại NHCTVN thời gian tới 71

3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án ĐTT . 71

3.2.1 Nội dung, phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư cần đầy đủ, khoa học và chính xác hơn. 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY