Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

CHƯƠNG II. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam .1I. Giới thiệu chung về công ty cho thuê tài chính ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam . 11.1. lịch sử ra đời của công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam . .11.2. Cơ cấu tổ chức . .31.2.1. Nguyên tắc tổ chức và điều hành . .31.2.2. Mô hình tổ chức . 31.2.3. Chức năng của các phòng . 41.3. Hoạt động cho vay theo dự án đầu tư trong những năm gần đây . 17II.Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam . .211. Quy trình thẩm định . . .211.1. Các bước thực hiện . . .211.2. đối với các dự án tái thẩm định . 231.3. Báo cáo thẩm định dự án cho thuê tài chính . .251.4. Thẩm định tài chính của dự án đầu tư tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng ĐT&PT VN . 321.5. Phương pháp thẩm định, tính toán tài chính, khả năng trả nợ và các chỉ tiêu tài chính của dự án cho thuê tài chính . .362. Minh hoạ bằng dự án đầu tư đã được thẩm định tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam 55III. Đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam . .661. Kết quả đạt được. .662. Hạn chế . .713. Nguyên nhân . .723.1. Nguyên nhân từ phía công ty . .733.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng . .753.3.Nguyên nhân từ phía môi trường thông tin, kinh tế, pháp luật .75CHƯƠNG III: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tạicông ty cho thuê tài chính ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam 78I. Định hướng hoạt động cho vay theo dự án đầu tư của công ty cho thuê tài chính ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam . .78II. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam . .801. Hợp lý hoá tổ chức điều hành . .802. Tiếp tục hoàn thiện nội dung quy trình thẩm định . .813. Nâng cao hiệu quả của hệ thống thông tin . .844. Ứng dụng Marketing ngân hàng . .855. Giải pháp về nhân sự . .866. Kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện các giải pháp đề ra . .886.1. Kiến nghị với Nhà nước và các cơ quan chức năng . . 886.2.Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại. .906.3.Kiến nghị đối với chủ đầu tư . .91KẾT LUẬN . .92DANH MỤC THAM KHẢO . .93

CHƯƠNG II. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại

công ty cho thuê tài chính ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam .1

I. Giới thiệu chung về công ty cho thuê tài chính

ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam . 1

1.1. lịch sử ra đời của công ty cho thuê tài chính

Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam . .1

1.2. Cơ cấu tổ chức . .3

1.2.1. Nguyên tắc tổ chức và điều hành . .3

1.2.2. Mô hình tổ chức . 3

1.2.3. Chức năng của các phòng . 4

1.3. Hoạt động cho vay theo dự án đầu tư trong những năm gần đây . 17

II.Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại

công ty cho thuê tài chính ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam . .21

1. Quy trình thẩm định . . .21

1.1. Các bước thực hiện . . .21

1.2. đối với các dự án tái thẩm định . 23

1.3. Báo cáo thẩm định dự án cho thuê tài chính . .25

1.4. Thẩm định tài chính của dự án đầu tư tại

công ty cho thuê tài chính ngân hàng ĐT&PT VN . 32

1.5. Phương pháp thẩm định, tính toán tài chính, khả năng

trả nợ và các chỉ tiêu tài chính của dự án cho thuê tài chính . .36

2. Minh hoạ bằng dự án đầu tư đã được thẩm định tại

công ty cho thuê tài chính ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam 55

III. Đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại

công ty cho thuê tài chính ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam . .66

1. Kết quả đạt được. .66

2. Hạn chế . .71

3. Nguyên nhân . .72

3.1. Nguyên nhân từ phía công ty . .73

3.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng . .75

3.3.Nguyên nhân từ phía môi trường thông tin, kinh tế, pháp luật .75

CHƯƠNG III: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính

dự án đầu tư tạicông ty cho thuê tài chính ngân hàng

đầu tư & phát triển Việt Nam 78

I. Định hướng hoạt động cho vay theo dự án đầu tư của

công ty cho thuê tài chính ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam . .78

II. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại

công ty cho thuê tài chính ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam . .80

1. Hợp lý hoá tổ chức điều hành . .80

2. Tiếp tục hoàn thiện nội dung quy trình thẩm định . .81

3. Nâng cao hiệu quả của hệ thống thông tin . .84

4. Ứng dụng Marketing ngân hàng . .85

5. Giải pháp về nhân sự . .86

6. Kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện các giải pháp đề ra . .88

6.1. Kiến nghị với Nhà nước và các cơ quan chức năng . . 88

6.2.Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại. .90

6.3.Kiến nghị đối với chủ đầu tư . .91

KẾT LUẬN . .92

DANH MỤC THAM KHẢO . .93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY