Đề tài Giải pháp mở rộng và hoàn thiện hình thức thanh toán chuyển tiền điện từ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội

Chương I: Cơ sở lý luận về TTKDTM nói chung và thanh toán CTĐT nói riêng. 3

I- Sự cần thiết khách quan, vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trường. 3

1. Sự cần thiết khách quan của thanh toán không dùng TM. 3

2. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. 4

2.1. Về mặt xã hội. 4

2.2. Đối với hoạt động tín dụng của Ngân hàng. 5

2- Khái quát tình hình TTKDTM ở Việt Nam. 6

2.1. Thời kỳ nền kinh tế theo cơ chế kế hoạch tập trung. 6

2.2. Thời kỳ nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. 6

3. Khái quát hình thức TTKDTM ở Việt Nam hiện nay. 7

3.1. Một số quy định mang tính nguyên tắc trong TTKDTM. 7

II- Hình thức thah toán chuyển tiền điện tử. 10

1. Khái niệm về CTĐT. 10

2. Tài khoản sử dụng: 10

2.1. Tại các chi nhánh Ngân hàng sử dụng tài khoản. 10

2.2. Tại Trung tâm thanh toán sử dụng tài khoản. 10

3. Chứng từ chuyển tiền điện tử. 11

3.1. Chứng từ chuyển tiền điện tử: 11

3.2. Chữ ký điện tử: 12

3.3. Sơ đồ thanh toán điện tử. 12

4. Quy trình và phương pháp hạch toán chuyển tiền điện tử trong hệ thống. 12

4.1. Tại Ngân hàng A (chuyển tiền đi) 12

4.2. Tại NHB (Ngân hàng nhận chuyển tiền đến). 16

4.3. Tại trung tâm thanh toán. 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY