Đề tài Giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý ở nhà máy nhiệt điện Uông bí

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần 1: tổng quan về nhà máy điện uông bí

1.1. Quản lý doanh nghiệp và những nhân tố ảnh hưởng đến bộ máy quản lý doanh nghiệp

Khái niệm

Những nhân tố ảnh hưởng đến bộ máy quản lý doanh nghiệp

Nội dung tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp

Các chức năng và lĩnh vực quản lý doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nbghiệp

Cán bộ quản lý doanh nghiệp.

1.3. Phương pháp hình thành bộ máy quản lý doanh nghiệp

1.3.1. Phương pháp tương tự.

1.3.2. Phương pháp phân tích theo yếu tố

Phần 2 : Phân tích và đánh giá thực trạng bộ máy quản lý của nhà máy nhiệt đIện Uông Bí

2.1. Tổng quan về nhà máy điên uông bí

2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển

2.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy

2.1.3. Những nhân tố cơ bản của Công ty có ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của nhà máy nhiệt đIện Uông Bí

2.2. Phân tích thực trạng bộ máy quản lý của nhà máy nhiệt đIện Uông Bí

2.2.1. Thực trạng về cơ cấu tổ chức bộ máy

2.2.2. Thực trạng các phòng chức năng

2.2.3. Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc công ty

2.2.4. Thực trạng về sự phân cấp trong bộ máy

2.2.5. Thực trạng về đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp

2.3. Đánh giá thực trạng của bộ máy quản lý nhà máy nhiệt đIện Uông Bí

2.3.1. Một số kết quả đã đạt được

2.3.2. Một số tồn tại

2.3.3. Nguyên nhân của tồn tại 17

17

17

19

20

33

33

34

46

46

52

53

54

55

57

Phần 3 : Giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý của nhà máy nhiệt đIện Uông Bí

3.1. Căn cứ và phương hướng hoàn thiên bộ máy quản lý

3.1.1. Căn cứ hoàn thiện

3.1.2. Phương hướng hoàn thiện bộ máy quản lý của EVN

3.2. Giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý của nhà máy nhiệt đIện Uông Bí

3.2.1. Hoàn thiện bộ máy quản lý phù hợp với việc hình thành mô hình công ty mẹ - công ty con của EVN

3.2.2. Hoàn thiện các phòng chức năng

3.2.3. Đào tạo và bỗi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý theo yêu cầu của cơ chế mới

3.2.4. Tiếp tục áp dụng rỗng rãi khoa học công nghệ vào quản lý

3.2.5. Định biên lại đội ngũ quản trị viên

58

58

58

59

59

59

60

62

62

63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY