Đề tài Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ở ngân hàng công thương hoàn kiếm

Lời mở đầu 1

Chương I 3

Ngân hàng thương mại và rủi ro tín dụng 3

I- Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. 3

1/ Khái niệm về Ngân hàng thương mại. 3

2- Vai trò của Ngân hàng thương mại . 3

2.1.Ngân hàng tạo ra tín dụng giúp cho nhà kinh doanh có điều kiện mở rộng sản xuất . 3

2.2- Ngân hàng giúp cho các tổ chức sản xuất kinh doanh quản lý doanh nghiệp có hiệu quả. 4

2.3- Ngân hàng khích lệ sự tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dân cư. 4

2.4- Ngân hàng giúp cho nền kinh tế phân bổ vốn giữa các vùng trong một quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của đất nước. 5

2.5- Ngân hàng góp phần chống lạm phát và là một trong những công cụ quản lý Nhà nước có hiệu quả tạo nên sự công bằng và ổn định. 5

2.6-Ngân hàng thương mại là cầu nối giữa trong nước và thế giới bên ngoài tạo nên môi trường quyết định phát triển ngoại thương, công nghiệp và các ngành có liên quan . 5

3- Các nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng thương mại . 6

3.1- Huy động tiền gửi của các tổ chức kinh tế và cá nhân. 6

3.2- Nghiệp vụ đầu tư tín dụng. 7

3.3- Nghiệp vụ thanh toán 7

3.4-Tham gia vào hoạt động thị trường hối đoái . 8

3.5- Tham gia vào hoạt động trên thị trường chứng khoán. 8

3.6- Thực hiện các dịch vụ đối với khách hàng . 8

II- Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng . 9

1/ Khái niệm về rủi ro. 9

2- Các loại rủi ro chủ yếu mà ngân hàng thương mại thường gặp. 10

2.1- Rủi ro thuần tuý. 10

2.2- Rủi ro lãi suất: 10

2.3- Rủi ro tín dụng. 10

2.4- Rủi ro hối đoái. 11

2.5- Rủi ro nguồn vốn 11

3- Rủi ro tín dụng 12

3.1- Thực trạng về rủi ro tín dụng ở các Ngân hàng thương mại. 12

3.2- Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng . 15

3.2.1. Nguyên nhân khách quan. 15

3.2.2- nguyên nhân chủ quan. 16

3.3- Những dấu hiệu của rủi ro tín dụng 19

3.3.1. Nợ quá hạn 19

3.3.1.1- các loại nợ quá hạn. 20

3.3.1.2- Nguyên nhân phát sinh nợ quá hạn. 21

3.3.2- Một số dấu hiệu khác. 23

3.4- Tác hại của rủi ro tín dụng. 24

3.5. Đo lường rủi ro . 25

Chương II 27

Thực trạng rủi ro tín dụng ở Ngân hàng công thương hoàn kiếm 27

I- Tổng quan về ngân hàng công thương hoàn kiếm 27

II- Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm. 29

1- Tình hình huy động vốn. 29

2- Tình hình sử dụng vốn. 31

2.1- Sự biến động về dư nợ 31

2.2- Cơ cấu cho vay. 33

3- hiệu quả sử dụng vốn. 35

4- hiệu quả sử dụng vốn. 35

III- rủi ro tín dụng ở ngân hàng công thương hoàn kiếm. 36

1- Nợ quá hạn. 36

2- Nguyên nhân gây nên tình trạng nợ quá hạn cao ở Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm. 40

2.1- nguyên nhân khách quan. 40

2.1.1- Môi trường kinh tế của việt nam chưa lành mạnh. 40

2.1.2- môi trường pháp lý không thuận lợi 41

2.1.3- nguyên nhân từ phía người vay 41

2.1.3.1. Năng lực của khách hàng yếu kém. 41

2.1.3.2- Rủi ro do thiếu thông tin 42

2.1.3.3- rủi ro do thiếu thích nghi với cạnh tranh. 43

2.1.3.4 Tư cách người vay kém. 43

2.1.4 Một số nguyên nhân khác 44

2.2 Nguyên nhân chủ quan từ phía Ngân hàng 45

2.2.1 Cho vay không đúng nguyên tắc. 45

2.2.2 Kiểm tra kiểm soát không tốt 45

2.2.3-Quá tin tưởng vào tài sản thế chấp. 46

2.2.4- Ngân hàng quá chú trọng đến lợi nhuận, mở rộng kinh doanh tín dụng một cách quá tải. 47

2.2.5- Thông tin tín dụng không đầy đủ. 47

3- Kết quả thu hôi nợ quá hạn ở Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm. 48

4. Các biện pháp mà NHCT Hoàn kiếm đã áp dụng nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. 48

4.1- Công tác tổ chức cán bộ. 49

4.2- Chú trọng công tác đánh giá khách hàng. 49

4.4 Đặc biệt, bước sang năm 2002, NHCT Hoàn Kiếm có những bước thay đổi rõ rệt trong công tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các cán bộ tín dụng. Phòng kinh doanh thường xuyên cử người đi học các lớp nâng cao nghiệp vụ quản lý tín dụng, phòng ngừa rủi ro, thường xuyên tổ chức các buổi giảng dạy, học chế độ kế toán mới áp dụng cho các đơn vị kinh tế nhằm nâng cao trình độ hiểu biết cho cán boọ tín dụng, tránh xảy ra những sai lầm không đáng có trong quá trình cho vay. 49

4.5 Ngăn ngừa các khoản vay khó đòi và tổn thất tín dụng. 50

4.6- Công tác thu hồi nợ quá hạn, xử lí các khoản nợ khó đòi. 50

chương III 52

giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm 52

I/ Giải pháp chung cho toàn bộ hệ thống NHTM. 52

1- Tổ chức hợp lý và khoa học quy trình cho vay. 52

2. Các giải pháp an toàn đối với nợ quá hạn. 54

3- Thế chấp không phải là chỗ dựa vững chắc cho khoản tiền vay 57

4- Nhân tố con người. 58

II- Một số kiến nghị đối với các cơ quan chức năng (Chính phủ, ngân hàng nhà nước, cơ quan pháp luật.) 60

1- Hình thành quỹ bảo hiểm tín dụng. 60

2- Tăng cường hiệu quả hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng (CIC) 60

3- Cần phải hoàn thiện văn bản pháp luật về tài sản thế chấp. 61

4- Các biên pháp khác. 62

III- Một số kiến nghị với Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh. 62

1- Tăng cường tổ chức hoạt động kiểm soát nội bộ ngân hàng. 62

2- Công tác tổ chức cán bộ. 63

3- Công tác thu hồi nợ quá hạn. 63

4- Chế độ khen thưởng với cán bộ tín dụng. 64

5- Thực hiện nghiêm túc các qui chế tín dụng. 64

Kết luận chung 66

tài liệu tham khảo 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY