Đề tài Giải pháp đối với việc thực hiện dự án phát hành cổ phiếu ra công chúng

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2

I. Lý luận chung về nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp và việc huy động vốn qua phát hành chứng khoán. 2

1. Nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp và các hình thức huy động vốn. 2

1.1.Khái niệm nguồn vốn đầu tư. 2

1.2 Các nguồn huy động vốn đầu tư. 2

1.2.1 Trên góc độ của toàn bộ nền kinh tế.(vĩ mô). 2

1.2.2 Trên góc độ các doanh nghiệp (vi mô). 3

2. Phát hành chứng khoán – một hình thức huy động vốn đầu tư. 4

2.1. Phát hành riêng lẻ. 4

2.2 Phát hành chứng khoán ra công chúng 5

2.2.1 Khái niệm 5

2.2.2 Điều kiện phát hành chứng khoán ra công chúng của doanh nghiệp. 5

2.2.3 Ưu điểm, nhược điểm của việc huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng. 6

3. Quy trình phát hành chứng khoán ra công chúng. 8

4.Bảo lãnh phát hành chứng khoán. 10

5. Quản lý của nhà nước về phát hành chứng khoán ra công chúng 12

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC HUY ĐỘNG VỐN BẰNG CÁCH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 14

I. Thực trạng việc huy động vốn đầu tư của các công ty ở Việt Nam bằng cách phát hành chứng khoán. 14

II. Những điểm còn hạn chế trong việc huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán ra công chúng. Nguyên nhân của hạn chế đó. 16

1. Không có kế hoạch sử dụng vốn huy động được. 16

2. Thời điểm phát hành chứng khoán để huy động vốn là không thích hợp. 17

3. Sử dụng vốn huy động được vào đầu tư tài chính, bất động sản. 19

4. Việc tăng vốn quá lớn trong một lộ trình quá nhanh có thể dẫn đến phá vỡ cấu trúc vốn, mất cân đối giữa vốn chủ sở hữu và vốn nợ, dẫn đến sử dụng vốn không hiệu quả. 19

5. Sự yếu kém trong khâu chuẩn bị hồ sơ phát hành chứng khoán. 20

6. Không xác định được cổ đông chiến lược của các công ty trong phát hành chứng khoán. 22

7. Xảy ra tình trạng loãng giá chứng khoán khi phát hành thêm chứng khoán ra công chúng. 23

8. Phương pháp phát hành sai do đơn vị tư vấn thiếu kinh nghiệm hoặc không sử dụng tư vấn. 24

9. Không quan tâm đến mối quan hệ giữa cổ đông và công ty. 25

10. Phát hành chứng khoán không vì lợi ích của đại đa số cổ đông. 26

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY