Đề tài Giải pháp đổi mới công nghệ trong công nghiệp dệt may

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

I. Lý luận chung về đổi mới công nghệ. 3

1. Thực chất của đổi mới công nghệ. 3

2. Vai trò của đổi mới công nghệ. 7

3. Phương hướng chủ yếu của đổi mới công nghệ trong công nghiệp 8

a. Cơ khí hoá, tự động hoá đồng bộ Điện tử và tin học: 8

b. Khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới, sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng truyền thống, sử dụng rộng rãi điện năng cao sản xuất công nghiệp. 8

c. Tạo ra những vật liệu mới để đáp ứng nhu cầu hàng ngày càng cao về phát triển sản xuất và đời sống. 9

d. Công nghệ sinh học: 10

e. Đối với tư duy lý luận, khắc phục sự chậm trễ của khoa học xã hội trong đó có khoa học kinh tế 10

II. Thực trạng đổi mới công nghệ trong công nghiệp dệt may 10

1. Thực trạng về đổi mới công nghệ trong công nghiệp dệt may 10

2. Những thành tựu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. 14

3. Những hạn chế và nguyên nhân. 16

a. Những hạn chế đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. 16

b. Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế. 18

III- Giải pháp đổi mới công nghệ trong công nghiệp dệt may. 21

1. Các giải pháp về vốn. 21

a. Giải pháp tạo nguồn để đổi mới công nghệ 21

b. Phát triển hình thức thuê mua tài chính. 22

2. Khuyến khích liên doanh, hợp tác giữa các doanh nghiệp dệt may với các tổ chức nghiên cứu triển khai. 22

3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào dệt may. 23

4. Phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới công nghệ dệt may 24

5. Những biện pháp của Nhà nước nhằm hỗ trợ cho đổi mới công nghệ dệt may: 24

KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY