Đề tài Giải pháp để thúc đẩy quá trình CPH NHTMNN

Đề án môn học

34

Bùi Thị Minh Huệ - Lớp: NH46C

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN 2

I. Các khái niệm 2

II. Một Số Vấn đề chung về CPH DNNN, CPH NHTMNN: 2

1. CPH DNNN ở Việt Nam 2

2.CPH NHTMNN: 4

III. Sự cần thiết phải CPH NHTMNN VN hiện nay: 6

1. Điều kiện hiện nay của các NHTMNN VN: 6

2.CPH nhtmnn tạo điều kiện phát huy vai trò của thị trường tài chính 8

2.1.CPH NHTMNN kích thích tăng nguồn vốn tiết kiệm tài trợ cho nhu cầu mở rộng đầu tư, nhu cầu tăng trưởng nền kinh tế . 8

2.2. CPH NHTMNN kích thích sự linh hoạt và đem đến thị trường tài chính VN một môi trường hoàn hảo hơn, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của NHNN. 8

2.3. CPH hệ thống NHTMNN tạo nên mối quan hệ chặt chẽ giữa chỉ số chứng khoán và tình trạng “sức khoẻ” của nền kinh tế. 9

IV. NỘI DUNG CPH NHTMNN 10

1.Một số quan điểm để tiến hành CPH NHTMNN: 10

2. Mục tiêu CPH NHTMNN: 13

3. CPH NHTMNN hiện nay như thế nào? 15

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CPH NHTMNN VIỆT NAM 17

1. Đề án CPH Vietcombank 17

2. BIDV với chiến lược CPH 18

3. Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long: 22

CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 24

I. Kiến nghị 24

II. Giải pháp 24

1. Giải pháp về môi trường pháp lý và quản lý giám sát 25

2. Giải pháp về tài chính nội lực của các NHTMNN VN: 25

2.1.Giải pháp tài chính CPH DNNN ở Trung Quốc: 25

2.2. Mở rộng chiến lược huy động vốn ra nước ngoài: 27

2.3. Cơ cấu lại tài chính: 28

2.4.Nâng cao năng lực tài chính: 29

3. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ NH 30

4. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên NH 30

KẾT LUẬN 31

TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY