Đề tài Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh hoạt động tín dụng cho phát triển kinh tế nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thanh Trì

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI KINH TẾ NÔNG THÔN. 3

I. KINH TẾ NÔNG THÔN VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA KINH TẾ NÔNG THÔN. 3

1. Kinh tế nông thôn. 3

2. Đặc điểm kinh tế nông thôn 3

2.1. Kinh tế nông thôn còn mang nặng tính chất thuần nông. 3

2.2. Tỷ lệ dân số khá cao, ruộng đất có hạn, ngành nghề kém phát triển nên thiếu công ăn việc làm 4

2.3. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn còn nhiều khó khăn 4

2.4. Cơ sở hạ tầng kém phát triển 5

2.5. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội còn ở mức thấp. 5

2.6. Bộ máy quản lý xã thôn và trình độ quản lý cán bộ thôn xã còn thấp. 5

3. Đặc điểm kinh tế nông thôn ngoại thành. 5

3.1. Đã có sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế nông thôn. 6

3.2. Nông thôn ngoại thành có trình độ thâm canh cao hơn các vùng nông thôn khác. 6

3.3. Nông thôn ngoại thành có thị trường tiêu thụ rộng lớn, khuyến khích sản xuất phát triển. 6

3.4. Quan hệ hàng hoá - tiền tệ phát triển ngày càng rõ nét hơn. 6

4. Phương hướng, nội dung chủ yếu phát triển kinh tế nông thôn. 7

5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông thôn. 8

5.1. Nhóm nhân tố về điều kiện tự nhiên. 8

5.2. Nhóm các nhân tố kinh tế - xã hội. 9

5.3. Nhóm nhân tố về tổ chức kỹ thuật. 10

II. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI KINH TẾ NÔNG THÔN. 11

1. Khái niệm và phân loại tín dụng. 11

1.1. Khái niệm: 11

1.2. Phân loại tín dụng. 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY