Đề tài Giải pháp cải cách thúc đẩy phát triển kinh tế tư bản tư nhân ở Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

I. Lý luận chung 2

II . Thực Trạng và đánh giá về thành phần kinh tế tư nhân 4

1. Thực trạng 4

2. Đánh giá 5

III. Giải pháp cải cách thúc đẩy phát triển kinh tế tư bản tư nhân ở Việt Nam 12

1. Tạo môi trường kinh doanh thận lợi cho sự phát triển của kinh tế tư nhân 12

2. Mở rộng thị trường trong nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận với thị trường khu vực và quốc tế. 15

3. Nhà nước phải có chương trình hỗ trợ cho kinh tế tư nhân phát triển. 15

KẾT LUẬN 19

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY