Đề tài Dự án Xây dựng khu biệt thự cao cấp cho thuê Wonderland

MỤC LỤC:LỜI MỞ ĐẦU 1Phần I 2tổng quan về dự án 21. Tên dự án: 22. Ban quản lý dự án 23. Chủ đầu tư: 24. Ý tưởng: 25. Mục đích của dự án: 26. Các bên liên quan trong dự án: 3-Ban thẩm định kiểm tra. 37. Tài nguyên của dự án: 38. Thời gian thực hiện dự án: 39. Chi phí: 3khái quát dự án 4phối cảnh tổng thể 4Khu biệt thự: 5Phần II 16Quản trị dự án 161. Quản trị phạm vi dự án 171.1. Lập kế hoạch phạm vi: 171.2 Xác định phạm vi: 182. Quản trị thời gian 222.1 Lập kế hoạch thời gian 222.2 Quản lý và ước tình thời gian thực hiện 233. Quản lý chi phí 263.1 Lập kế hoạch chi phí 264. Quản trị chất lượng dự án (Project quality management) 344.1 Lập kế hoạch chất lượng 344.2 Thực hiện đảm bao chất lượng – Biện pháp giám sát 434.3 Kiểm soát chất lượng 445. Quản trị nhân sự (Project human resource management): 455.1 Lập kế hoạch quản lý nhân sự: 455.2 Quản lý nhân sự, phân công chức năng và nhiệm vụ: 475.3 Phát triển nhóm dự án: 566. Quản trị thông tin 566.1 Lập kế hoạch thông tin 576.2 Phân phối thông tin 586.3 Báo cáo tình hình hoạt động 586.4 Tổng kết hoạt động: 607. Quản trị rủi ro 607.1 Lập kế hoạch rủi ro và mức độ ảnh hưởng: 607.2 Quản lý rủi ro 647.3 Kiểm soát thay đổi rủi ro: 668. Quản trị đấu thầu 668.1 Lập kế hoạch đấu thầu 668.2 Quản lý đấu thầu 678.3 Kiểm soát thầu 68KẾT LUẬN 69

MỤC LỤC:

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần I 2

tổng quan về dự án 2

1. Tên dự án: 2

2. Ban quản lý dự án 2

3. Chủ đầu tư: 2

4. Ý tưởng: 2

5. Mục đích của dự án: 2

6. Các bên liên quan trong dự án: 3

-Ban thẩm định kiểm tra. 3

7. Tài nguyên của dự án: 3

8. Thời gian thực hiện dự án: 3

9. Chi phí: 3

khái quát dự án 4

phối cảnh tổng thể 4

Khu biệt thự: 5

Phần II 16

Quản trị dự án 16

1. Quản trị phạm vi dự án 17

1.1. Lập kế hoạch phạm vi: 17

1.2 Xác định phạm vi: 18

2. Quản trị thời gian 22

2.1 Lập kế hoạch thời gian 22

2.2 Quản lý và ước tình thời gian thực hiện 23

3. Quản lý chi phí 26

3.1 Lập kế hoạch chi phí 26

4. Quản trị chất lượng dự án (Project quality management) 34

4.1 Lập kế hoạch chất lượng 34

4.2 Thực hiện đảm bao chất lượng – Biện pháp giám sát 43

4.3 Kiểm soát chất lượng 44

5. Quản trị nhân sự (Project human resource management): 45

5.1 Lập kế hoạch quản lý nhân sự: 45

5.2 Quản lý nhân sự, phân công chức năng và nhiệm vụ: 47

5.3 Phát triển nhóm dự án: 56

6. Quản trị thông tin 56

6.1 Lập kế hoạch thông tin 57

6.2 Phân phối thông tin 58

6.3 Báo cáo tình hình hoạt động 58

6.4 Tổng kết hoạt động: 60

7. Quản trị rủi ro 60

7.1 Lập kế hoạch rủi ro và mức độ ảnh hưởng: 60

7.2 Quản lý rủi ro 64

7.3 Kiểm soát thay đổi rủi ro: 66

8. Quản trị đấu thầu 66

8.1 Lập kế hoạch đấu thầu 66

8.2 Quản lý đấu thầu 67

8.3 Kiểm soát thầu 68

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY