Đề tài Động đất ở khu vực Tây Bắc Việt Nam

MỤC LỤCLời cám ơn 0A.PHẦN MỞ ĐẦU 1I. Lí do chọn đề tài 1III. Mục đích, nhiệm vụ, giới hạn đề tài 21. Mục đích 22. Nhiệm vụ 23. Giới hạn đề tài 2IV.Phương pháp nghiên cứu và các bước thực hiện đề tài 21. Phương pháp nghiên cứu 21.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 31.2 Phương pháp phân tích tổng hợp 32. Các bước thực hiện 32.1 Bước chuẩn bị 32.2 Bước thu thập tài liệu 32.3 Bước thực hiện đề tài 42.4 Bước kiểm tra và chỉnh sửa 4B. PHẦN NỘI DUNG 5CHƯƠNG I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC TÂY BẮC 51.Vị trí địa lý 52. Đặc điểm các thành phần tự nhiên 62.1. Địa chất kiến tạo 62.2. Địa hình 82.3 Khí hậu 92.4. Thủy văn 113. Đặc điểm kinh tế - xã hội 123.1 Đặc điểm dân số 12CHƯƠNG II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐỘNG ĐẤT 141. Động đất là gì? 142. Sóng địa chấn 143. Các đặc trưng cơ bản của động đất 153.2 Năng lượng và độ mạnh của động đất 153.3 Cường độ chấn động của động đất 164.Nguyên nhân xảy ra động đất 16CHƯƠNG III. HOẠT ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT Ở KHU VỰC TÂY BẮC 18I. HIỆN TRẠNG ĐỘNG ĐẤT Ở TÂY BẮC 181. Động đất Điện Biên (1935) 202. Động đất Tuần Giáo (1983) 203. Động đất Mường Luân (1996) 224. Động đất Thin Tóc hay còn gọi là động đất Điện Biên (năm 2001). 234.1Thành phố Điện Biên: 234.2Huyện Điện Biên: 244.3.Thị trấn Điện Biên Đông: 254.4.Huyện Điện Biên Đông: 255.Động đất ở Sơn La, mạnh nhất năm 2010 25II. NGUYÊN NHÂN 27II.1.Hệ đứt gãy Sông Đà – Sơn La 281. Đứt gãy chính Sơn La 282. Đới đứt gãy sinh kèm Sìn Hồ 293. Đới đứt gãy lông chim sinh kèm Thuận Châu –Yên Châu 293.1Đứt gãy Thuận Châu – Phù Yên 303.2.Đứt gãy sông Đà 304. Đới đứt gãy sinh kèm Mai Châu – Tam Điệp 315. Đới đứt gãy lông chim sinh kèm Tuần Giáo – Mường Ang 315.1.Đứt gãy Tuần Giáo 315.2.Đứt gãy Mường Ang 326. Đới đứt gãy sinh kèm Cẩm Thủy – Thanh Hóa 33II.2. Hệ đứt gãy Mường Tè – Sầm Nưa – Thái Hòa 34III. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ HẬU QUẢ CỦA ĐỘNG ĐẤT. 341. Quan trắc động đất ở khu vực Tây Bắc 342. Giải pháp kháng chấn cho nhà và công trình ở Việt Nam 382.1 Thiết kế các công trình xây dựng nhà thấp tầng và cao tầng. 382.2 Thiết kế công trình giao thông 412.3 Xử lý trong tính toán thiết kế các công trình thủy lợi và thủy điện. 423. Những điều cần chú ý khi động đất mạnh xảy ra 433.1.Xác định nhanh chóng các thông số động đất. 433.2 Đối với các cấp chính quyền địa phương 443.2.3. Đối với động đất mạnh mang tính chất phá hủy: 444. Nhân dân trong khu xảy ra động đất 464.1 Đối với động đất trung bình và yếu 464.2. Trường hợp động đất mạnh và phá hủy 46C. KẾT LUẬN 48TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

MỤC LỤC

Lời cám ơn 0

A.PHẦN MỞ ĐẦU 1

I. Lí do chọn đề tài 1

III. Mục đích, nhiệm vụ, giới hạn đề tài 2

1. Mục đích 2

2. Nhiệm vụ 2

3. Giới hạn đề tài 2

IV.Phương pháp nghiên cứu và các bước thực hiện đề tài 2

1. Phương pháp nghiên cứu 2

1.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 3

1.2 Phương pháp phân tích tổng hợp 3

2. Các bước thực hiện 3

2.1 Bước chuẩn bị 3

2.2 Bước thu thập tài liệu 3

2.3 Bước thực hiện đề tài 4

2.4 Bước kiểm tra và chỉnh sửa 4

B. PHẦN NỘI DUNG 5

CHƯƠNG I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC TÂY BẮC 5

1.Vị trí địa lý 5

2. Đặc điểm các thành phần tự nhiên 6

2.1. Địa chất kiến tạo 6

2.2. Địa hình 8

2.3 Khí hậu 9

2.4. Thủy văn 11

3. Đặc điểm kinh tế - xã hội 12

3.1 Đặc điểm dân số 12

CHƯƠNG II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐỘNG ĐẤT 14

1. Động đất là gì? 14

2. Sóng địa chấn 14

3. Các đặc trưng cơ bản của động đất 15

3.2 Năng lượng và độ mạnh của động đất 15

3.3 Cường độ chấn động của động đất 16

4.Nguyên nhân xảy ra động đất 16

CHƯƠNG III. HOẠT ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT Ở KHU VỰC TÂY BẮC 18

I. HIỆN TRẠNG ĐỘNG ĐẤT Ở TÂY BẮC 18

1. Động đất Điện Biên (1935) 20

2. Động đất Tuần Giáo (1983) 20

3. Động đất Mường Luân (1996) 22

4. Động đất Thin Tóc hay còn gọi là động đất Điện Biên (năm 2001). 23

4.1Thành phố Điện Biên: 23

4.2Huyện Điện Biên: 24

4.3.Thị trấn Điện Biên Đông: 25

4.4.Huyện Điện Biên Đông: 25

5.Động đất ở Sơn La, mạnh nhất năm 2010 25

II. NGUYÊN NHÂN 27

II.1.Hệ đứt gãy Sông Đà – Sơn La 28

1. Đứt gãy chính Sơn La 28

2. Đới đứt gãy sinh kèm Sìn Hồ 29

3. Đới đứt gãy lông chim sinh kèm Thuận Châu –Yên Châu 29

3.1Đứt gãy Thuận Châu – Phù Yên 30

3.2.Đứt gãy sông Đà 30

4. Đới đứt gãy sinh kèm Mai Châu – Tam Điệp 31

5. Đới đứt gãy lông chim sinh kèm Tuần Giáo – Mường Ang 31

5.1.Đứt gãy Tuần Giáo 31

5.2.Đứt gãy Mường Ang 32

6. Đới đứt gãy sinh kèm Cẩm Thủy – Thanh Hóa 33

II.2. Hệ đứt gãy Mường Tè – Sầm Nưa – Thái Hòa 34

III. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ HẬU QUẢ CỦA ĐỘNG ĐẤT. 34

1. Quan trắc động đất ở khu vực Tây Bắc 34

2. Giải pháp kháng chấn cho nhà và công trình ở Việt Nam 38

2.1 Thiết kế các công trình xây dựng nhà thấp tầng và cao tầng. 38

2.2 Thiết kế công trình giao thông 41

2.3 Xử lý trong tính toán thiết kế các công trình thủy lợi và thủy điện. 42

3. Những điều cần chú ý khi động đất mạnh xảy ra 43

3.1.Xác định nhanh chóng các thông số động đất. 43

3.2 Đối với các cấp chính quyền địa phương 44

3.2.3. Đối với động đất mạnh mang tính chất phá hủy: 44

4. Nhân dân trong khu xảy ra động đất 46

4.1 Đối với động đất trung bình và yếu 46

4.2. Trường hợp động đất mạnh và phá hủy 46

C. KẾT LUẬN 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY