Đề tài Đổi mới hợp tác xã nông nghiệp theo Luật ở tỉnh Nam Định, thực trạng và giải pháp

LỜI NÓI ĐẦU 4

CHƯƠNG I:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ HT VÀ HTX TRONG NÔNG NGHIỆP .

7

I, Bản chất vai trò của kinh tế HT và HTX trong nông nghiệp . 7

1. Bản chất cuả kinh tế hÖ thèng và HTX trong nông nghiệp . 7

1,1Bản chất kinh tế hợp tác . 7

1,2Bản chất HTX . 8

2. Vai trò của kinh tế HT và HTX trong nông nghiệp . 13

3,Nguyên tắc của kinh tế HT và HTX 14

II, Đổi mới HTX trong nông nghiệp . 16

1. Sự cần thiết đổi mới HTX trong nông nghiệp . 16

2. Chính sách của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới và phát triển kinh tế HTX trong nông nghiệp .

19

3, Nội dung đổi mới HTX nông nghiệp theo Luật HTX . 21

4. Các mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới theo Luật 26

III, Đổi mới HTX nông nghiệp ở một số nước trên thế giới và Việt Nam

27

1. Đổi mới HTX ở một số nước trên thế giới 27

2. Đổi mới HTX nông nghiệp ở Việt Nam . 31

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIẺN HTX NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH NAM ĐỊNH .

35

I. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đổi mới HTX

35

1, Đặc điểm tự nhiên 35

2, Đặc điểm kinh tế, xã hội 38

2.1, Điều kiện xã hội, dân số và lao động . 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY