Đề tài Độc tố aflatoxin an toàn và vệ sinh thực phẩm

MỤC LỤC MỤC LỤC 2MỞ ĐẦU 4CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ AFLATOXIN 51. Lịch sử phát hiện Aflatoxin 52. Các loài có khả năng sản sinh Aflatoxin 53. Điều kiện sản sinh Aflatoxin 63.1. Chủng sinh độc tố 63.2. Cơ chất và môi trường 74. Cấu trúc và các tính chất của Aflatoxin 94.1. Cấu trúc hóa học 94.2. Tính chất vật lí 104.3. Tính chất hóa học 124.4. Sự chuyển hóa và bài tiết aflatoxin 135. Độc tính của Aflatoxin 146. Các phương pháp phát hiện Aflatoxin 146.1. Phương pháp sinh học 146.1.1. Thử nghiệm trên vịt con 1 ngày tuổi 146.1.2. Thử nghiệm trên phôi gà 156.2. Phát hiện bằng đường lý - hoá học 166.2.1. Chiết xuất và tinh chế nước chiết 166.2.2. Tách bằng sắc ký 166.3. Các phương pháp định lượng 186.3.1. Sắc kí lớp mỏng hiệu suất cao (high ferformane thin layer chromatography-HPTLC) 186.3.2. Phương pháp sắc kí lỏng cao áp(high ferformane liquid chromatorgaphy-HPLC) 196.4. Xét nghiệm ở người 197. Hiện trạng nhiễm Aflatoxin của các sản phẩm thực phẩm ở Việt Nam và thế giới 197.1. Tại Việt Nam 197.2. Trên thế giới 21CHƯƠNG 2: NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA AFLATOXIN 241. Cơ chế tác động của Aflatoxin 242. Ảnh hưởng của Aflatoxin lên thực vật 263. Ảnh hưởng của Aflatoxin lên động vật 273.1. Tác dụng cấp tính 273.2. Tác dụng mãn tính 283.2.1. Gây tổn thương gan 283.2.2. Gây ung thư 293.2.3. Tính gây quái thai 303.2.4. Tính gây đột biến 303.3. Một số ví dụ điển hình 303.3.1. Cá 303.3.2. Heo 313.3.3. Trâu bò 313.3.4. Gà, vịt 323.3.5. Chuột 333.4. Kết luận 334. Ảnh hưởng lên việc nuôi cấy tế bào 345. Ảnh hưởng của Aflatoxin lên con người 34CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AFLATOXIN TRONG THỰC PHẨM 371. Những sản phẩm có nguy cơ nhiễm Aflatoxin 372. Các biện pháp phòng ngừa 392.1. Thực hiện giáo dục truyền thông cho nông dân 392.2. Phòng chống nấm mốc cho lương thực trong quá trình bảo quản 412.3. Điều trị khi bị nhiễm độc 432.4. Các phương pháp thường dùng để khử độc tố Aflatoxin 442.4.1. Phương pháp vật lý 442.4.1.1. Nhiệt độ 442.4.1.2. Chiếu xạ 452.4.2. Phương pháp hoá học 452.4.2.1. Chiết xuất bằng một dung môi 462.4.2.2. Làm biến đổi phân tử 462.4.3. Phương pháp sinh học 482.4.3.1. Cạnh tranh giữa các loài nấm 482.4.3.2. Các chuyển hóa sinh học 48CHƯƠNG 4: MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ KHẢ NĂNG KHỬ ĐỘC TỐ AFLATOXIN 511. rADTZ 511.1. Quá trình nghiên cứu rADTZ 521.2. Bản chất hoá học và cơ chế khử độc của rADTZ 521.3. Qui trình sản xuất rADTZ 521.4. Tiềm năng ứng dụng của rADTZ 532. Afla-Guard® 54PHỤ LỤC 55KẾT LUẬN 59TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2

MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ AFLATOXIN 5

1. Lịch sử phát hiện Aflatoxin 5

2. Các loài có khả năng sản sinh Aflatoxin 5

3. Điều kiện sản sinh Aflatoxin 6

3.1. Chủng sinh độc tố 6

3.2. Cơ chất và môi trường 7

4. Cấu trúc và các tính chất của Aflatoxin 9

4.1. Cấu trúc hóa học 9

4.2. Tính chất vật lí 10

4.3. Tính chất hóa học 12

4.4. Sự chuyển hóa và bài tiết aflatoxin 13

5. Độc tính của Aflatoxin 14

6. Các phương pháp phát hiện Aflatoxin 14

6.1. Phương pháp sinh học 14

6.1.1. Thử nghiệm trên vịt con 1 ngày tuổi 14

6.1.2. Thử nghiệm trên phôi gà 15

6.2. Phát hiện bằng đường lý - hoá học 16

6.2.1. Chiết xuất và tinh chế nước chiết 16

6.2.2. Tách bằng sắc ký 16

6.3. Các phương pháp định lượng 18

6.3.1. Sắc kí lớp mỏng hiệu suất cao (high ferformane thin layer chromatography-HPTLC) 18

6.3.2. Phương pháp sắc kí lỏng cao áp(high ferformane liquid chromatorgaphy-HPLC) 19

6.4. Xét nghiệm ở người 19

7. Hiện trạng nhiễm Aflatoxin của các sản phẩm thực phẩm ở Việt Nam và thế giới 19

7.1. Tại Việt Nam 19

7.2. Trên thế giới 21

CHƯƠNG 2: NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA AFLATOXIN 24

1. Cơ chế tác động của Aflatoxin 24

2. Ảnh hưởng của Aflatoxin lên thực vật 26

3. Ảnh hưởng của Aflatoxin lên động vật 27

3.1. Tác dụng cấp tính 27

3.2. Tác dụng mãn tính 28

3.2.1. Gây tổn thương gan 28

3.2.2. Gây ung thư 29

3.2.3. Tính gây quái thai 30

3.2.4. Tính gây đột biến 30

3.3. Một số ví dụ điển hình 30

3.3.1. Cá 30

3.3.2. Heo 31

3.3.3. Trâu bò 31

3.3.4. Gà, vịt 32

3.3.5. Chuột 33

3.4. Kết luận 33

4. Ảnh hưởng lên việc nuôi cấy tế bào 34

5. Ảnh hưởng của Aflatoxin lên con người 34

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AFLATOXIN TRONG THỰC PHẨM 37

1. Những sản phẩm có nguy cơ nhiễm Aflatoxin 37

2. Các biện pháp phòng ngừa 39

2.1. Thực hiện giáo dục truyền thông cho nông dân 39

2.2. Phòng chống nấm mốc cho lương thực trong quá trình bảo quản 41

2.3. Điều trị khi bị nhiễm độc 43

2.4. Các phương pháp thường dùng để khử độc tố Aflatoxin 44

2.4.1. Phương pháp vật lý 44

2.4.1.1. Nhiệt độ 44

2.4.1.2. Chiếu xạ 45

2.4.2. Phương pháp hoá học 45

2.4.2.1. Chiết xuất bằng một dung môi 46

2.4.2.2. Làm biến đổi phân tử 46

2.4.3. Phương pháp sinh học 48

2.4.3.1. Cạnh tranh giữa các loài nấm 48

2.4.3.2. Các chuyển hóa sinh học 48

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ KHẢ NĂNG KHỬ ĐỘC TỐ AFLATOXIN 51

1. rADTZ 51

1.1. Quá trình nghiên cứu rADTZ 52

1.2. Bản chất hoá học và cơ chế khử độc của rADTZ 52

1.3. Qui trình sản xuất rADTZ 52

1.4. Tiềm năng ứng dụng của rADTZ 53

2. Afla-Guard® 54

PHỤ LỤC 55

KẾT LUẬN 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY