Đề tài Doanh thu và thực trạng việc phân tích doanh thu tại khách sạn hoà bình

Chương I : Đặc điểm sản xuất kinh doanh và việc nghiên cứu doanh thu Tại khách sạn Hoà Bình 1

I . ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN HOÀ BÌNH 1

1.Khách sạn Hoà Bình 1

1.1 Khái niệm 1

1.2 Sơ lược về khách sạn Hoà Bình 2

b . tình hình cụ thể về khách sạn : 5

a . Cơ sở vật chất kỹ thuật khu tiền sảnh và lễ tân : 9

b. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ lưu trú : 10

c. Cơ sở vật chất phục vụ ăn uống : 11

d. Khu vực dịch vụ bổ sung : 12

2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của khách sạn Hoà Bình 13

2.1 Diễn biến môi trường kinh doanh 13

2.2 Đối thủ cạnh tranh : 14

3.3 Nguồn khách : 17

3.3.1 Cơ cấu khách của khách sạn Hoà Bình 17

b. Theo quốc tịch 18

2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh và thực trạng việc phân tích doanh thu tại khách sạn Hoà Bình . 19

II . DOANH THU VÀ THỰC TRẠNG VIỆC PHÂN TÍCH DOANH THU TẠI KHÁCH SẠN HOÀ BÌNH 21

1. Doanh thu khách sạn : 21

2. Thực trạng phân tích doanh thu tại khách sạn Hoà Bình : 22

b. Đánh giá : 25

CHƯƠNG II .Cơ sở lý luận của các phương pháp thống kê phân tích Biến động doanh thu : 27

I. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỦA DOANH THU : 27

1.Khái niệm , ý nghĩa và sự cần thiết của việc phân tích và dự đoán: 27

2. Sự cần thiết của việc phân tích và dự đoán thống kê doanh thu : 29

3. Yêu cầu trong phân tích và dự đoán thống kê : 29

II .MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ VẬN DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU DOANH THU : 30

1. Phương pháp phân tích thống kê vận dụng trong nghiên cứu doanh thu 30

Phương pháp nghiên cứu biến động tổng doanh thu du lịch 30

D = a.b.c 46

Các phương pháp thống kê dự đoán doanh thu 49

1.1.2 Phương pháp dự đoán chuyên gia : 55

Chương III Vận dụng một số phương pháp thống kê để hoàn thiện hệ thống phân tích biến động doanh thu tại khách sạn Hoà Bình. 57

1. Phương pháp nghiên cứu biến động tổng doanh thu du lịch : 57

Năm 57

Doanh thu khách du lịch ( triệu đồng ) 57

Lượng tăng giảm tuyệt đối hằng năm (triệu đồng) 57

Tốc độ phát triển liên hoàn (%) 57

1996 57

11.104 57

- 57

- 57

1997 57

13.070 57

1.966 57

117,71 57

1998 57

9.259 57

- 3.811 57

70,84 57

1999 57

10.373 57

1.114 57

112,03 57

2000 57

11.419 57

1.046 57

110,09 57

Tổng 57

107.318 57

2.Phân tích kết cấu và các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tại khách sạn Hoà bình : 60

a, Phân tích nhân tố cấu thành của doanh thu : 66

V . Dự đoán doanh thu du lịch 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY