Đề tài Định hướng và giải pháp phát triển của viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp trong tương lai

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG NGHIỆP 1

I. Quá trình hình thành và phát triển của Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp 1

1. Sự ra đời của Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp 1

2. Quá trình phát triển của viện 2

2.1. Giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1970 2

2.2. Giai đoạn 1971- 1975 3

2.3. Giai đoạn 1975- 1976 4

2.4. Giai đoạn 1977 đến nay 4

II. Chức năng nhiệm vụ và hệ thống tổ chức của Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp 5

1. Chức năng nhiệm vụ của Viện 5

2. Hệ thống tổ chức của Viện 6

III. Lực lượng lao động và trang thiết bị 7

1. Về tổ chức lực lượng 7

2. Về trang thiết bị của Viện 8

PHẦN II: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG NGHIỆP 9

I. Tình hình đầu tư và các hoạt động của Viện 9

1. Nguồn vốn đầu tư và phân bổ nguồn vốn 9

1.1. Nguồn vốn đầu tư 9

1.2. Phân bổ vốn đầu tư cho các hoạt động 9

1.3. Tình hình lập dự án quy hoạch phát triển nông nghiệp của Viện 10

II. Đánh giá các hoạt động của Viện 11

1. Các thành tựu đạt được 11

1.1. Về phân vùng quy hoạch 11

1.2. Về điều tra cơ bản 12

1.3. Về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 13

1.4. Thành tựu nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong ngành nông nghiệp. 14

2. Những vấn đề còn tồn tại 15

PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI 17

I. Mục tiêu của Viện trong thời gian tới 17

II. Định hướng của Viện trong tương lai 17

III. Một số giải pháp chính 18

1. Giải pháp trước mắt 18

2. Giải pháp lâu dài 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY