Đề tài Định hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông thôn ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2003 - 2010

CHƯƠNG I: CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ NÔNG THÔN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ NÔNG THÔN .

I - Tổng quan về kinh tế nông thôn và cơ cấu ngành kinh tế nông thôn.

1 - Kinh tế nông thôn và vai trò của nó trong phát triển kinh tế.

1.1 - Khái niệm kinh tế nông thôn .

1.2 - Vai trò của kinh tế nông thôn .

2 - Cơ cấu kinh tế nông thôn . .

2.1. Khái niệm cơ cấu kinh tế nông thôn

2.2. Các dạng cơ cấu kinh tế nông thôn .

2.3. Đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông thôn .

II - Cơ cấu ngành và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông thôn.

1 - Cơ cấu ngành kinh tế nông thôn .

1.1 - Thực chất và ý nghĩa của cơ cấu ngành kinh tế nông thôn

1.2 - Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu ngành kinh tế nông thôn .

2 - Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông thôn

2.1- Khái niệm và mục đích của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông thôn .

2.2 - Những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông thôn theo ngành

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY