Đề tài Định hướng chiến lược và các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ngoại thương Việt nam trong thời gian tới

Lời mở đầu

Chương 1: Một số vấn đề chung về thương mại quốc tế

1.1. Cơ sở phát triển của thương mại quốc tế

1.1.1. Cơ sở hình thành thương mại quốc tế

1.1.2. Xu hướng phát triển của thương mại quốc tế

1.2 Các chiến lược phát triển ngoại thương

1.2.1. Chiến lược thay thế nhập khẩu

1.2.2. Chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô và sơ chế

1.2.3. Chiến lược công nghiệp hoá hướng vào xuất khẩu

1.2.4. Chiến lược phát triển hỗn hợp

1.3. Vai trò của thương mại quốc tế đối với quá trình phát triển kinh tế quốc dân

1.3.1 Vai trò đối với việc phát triển kinh tế

1.3.2. Vai trò đối với việc giải quyết việc làm và các vấn đề chính trị - xã hội của mỗi quốc gia.

1.4. Một số kinh nghiệm phát triển ngoại thương trên thế giới

1.4.1 Hàn Quốc

1.4.2 Đài Loan

1.4.3 Malaysia

1.4.4 Trung Quốc

Chương 2: Ngoại thương Việt Nam trong những năm qua

2.1. Ngoại thương Việt Nam thời kỳ 1975 - 1986

2.1.1. Chiến lược phát triển ngoại thương thời kỳ 1975 - 1986

2.1.2. Thực trạng ngoại thương Việt Nam thời kỳ 1975 - 1986

2.1.3. Đánh giá ngoại thương Việt Nam thời kỳ 1975 - 1986

2.2. Ngoại thương Việt Nam từ 1986 đến nay

2.2.1. Chiến lược phát triển ngoại thương từ 1986 đến nay

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY