Đề tài Định giá đất đai và phát triển thị trường đất đai ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận về định giá đất đai 4

I- Khái niệm về định giá đất và vai trò của nó trong việc phát triển thị trường đất đai 4

1. Khái niệm về định giá 4

2. Vai trò của định giá trong phát triển thị trường đất đai 5

II- Cơ sở hình thành giá đất đai 5

1. Cơ sở lý luận hình thành giá đất 5

2. Cơ sở lý luận về định giá 8

3. Cơ sở khoa học hình thành giá đất 9

III- Phương pháp định giá đất đai 12

1. Bản chất giá đất 12

2. Sự cần thiết phải định giá đất: 13

3. Phương pháp định giá đất trên thế giới: 14

4. Phương pháp xác định giá đất ở Việt Nam. 17

5. Phương pháp xác định giá đất đô thị 17

IV- Các bước tiến hành khi định giá đất đai 22

Chương II- Định giá đất đai và phát triển thị trường đất đai ở việt nam 24

I- Phương pháp định giá đất đai áp dụng ở việt nam 24

II- Tổng quan về hình thành và phát triển thị trường đất đai ở việt Nam 25

Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công việc định gia đất đai 29

I- Quan điểm 29

II- Các kiến nghị 30

Kết luận 32

Tài liệu tham khảo 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY