Đề tài Điều kiện tự nhiên, kinh tế - Xã hội và hiện trường môi trường của huyện Lộc Bình

Lời cảm ơn 1

Danh mục hình vẽ bảng biểu 4

Lời nói đầu 5

Chương I: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trường môi trường của huyện Lộc Bình 7

I. Điều kiện tự nhiên 7

1. Vị trí địa lý 7

2. Địa hình 7

3. Khí hậu 7

II. Điều kiện kinh tế xã hội 7

1. Dân số 7

2. Cơ cấu kinh tế: 8

III. Hiện trạng môi trường của huyện Lộc Bình 9

1. Nước cấp 9

2. Nước thải 10

3. Khí thải 11

4. Chất thải rắn 11

IV. Hướng phát triển trong tương lai của huyện Lộc Bình 11

Chương II: Giới thiệu sơ lược về quá trình hoạt động của HTX Tiến Đạt 13

I. Quá trình hình thành và phát triển của HTX Tiến Đạt 13

1. Năm thành lập 13

2. Quá trình phát triển của Hợp tác xã Tiến Đạt 13

II. Cơ cấu tổ chức, sơ đồ mặt bằng của Hợp tác xã Tiến Đạt 14

1. Cơ cấu tổ chức của Hợp tác xã Tiến Đạt 14

III. Nội quy an toàn lao động và văn bản pháp luật về quản lý môi trường đang đựơc áp dụng tại hợp tác xã Tiến Đạt 16

1. Nội quy an toàn lao động 16

a. Quy định chung 16

b. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi. 16

c. An toàn lao động vệ sinh lao động tại nơi làm việc 16

d. Các hành vi vi phạm và các hình thức xử lý kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất 16

2. Các văn bản pháp luật về quản lý môi trường của hợp tác xã Tiến Đạt đang áp dụng 17

Chương III: Quy trình thu gom và phương pháp xử lý chất thải rắn của hợp tác xã tiến đạt 18

I. Nguồn rác phát sinh, địa điểm, lượng rác thu gom và phương pháp thu gom 18

1. Nguồn rác phát sinh 18

2. Địa điểm thu gom 19

3. Lượng rác thu gom 19

4. Thời gian thu gom 19

5. Phương pháp thu gom chất thải rắn của hợp tác xã Tiến Đạt 20

a. Thu gom rác thải từ các tuyến đường và các chợ 20

b. Phương pháp thu gom tại các khu dân cư 20

c. Phương pháp thu gom ở cơ quan công sở 21

II. Các thiết bị sử dụng trong quá trình thu gom, vận chuyển của hợp tác xã Tiến Đạt 22

1. Xe đẩy cải tiến (xe gom rác) 22

2. Xe ô tô loại nhỏ 23

3. Xe công nông đầu ngang 24

III. Phương pháp xử lý chất thải rắn của hợp tác xã Tiến Đạt 25

1. Phương pháp phân loại rác thải tại nguồn của hợp tác xã Tiến Đạt 25

2. Lượng rác có thể tái chế, lượng rác hữu cơ có thể làm phân vi sinh lượng rác đem đốt. 25

Chương IV: Bãi chôn lấp hợp tác xã Tiến Đạt 26

I. Cấu tạo, địa hình, địa chất và thuỷ văn xung quanh bãi chôn lấp 26

II. Diện tích thời gian sử dụng bãi chôn lấp 28

III. Công nghệ xử lý tại bãi chôn lấp 28

IV. Thiết bị sử dụng tại bãi chôn lấp 29

Chương V: Hướng phát triển của Hợp tác xã Tiến Đạt trong tương lai và đề xuất ý kiến 30

I. Hướng phát triển của Hợp tác xã Tiến Đạt 30

II. Đề xuất ý kiến 31

Kết luận 33

Danh mục tài liệu tham khảo 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY