Đề tài Dây chuyền công nghệ sản xuất bia và những thiết bị tại nhà máy bia Huế

MỤC LỤCMỤC LỤC 1CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU 3CHƯƠNG 2: SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY BIA HUẾ 42.1 – LICH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY. 42.1.1 – Công suất hiện tại và dự kiến 52.1.2 – Diện tích qui mô 52.1.3 – Tiềm năng phát triển 52.1.4 – Sản phẩm công ty 52.2 – SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY. 72.3 – AN TOÀN LAO ĐỘNG. 82.4 – VỆ SINH THỰC PHẨM. 8CHƯƠNG 3: NGUYÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT BIA 103.1 – MALT ĐẠI MẠCH. 103.2 – HOA HOUBLON 103.3 – NƯỚC 113.4 – NGUYÊN LIỆU THAY THẾ 11CHƯƠNG 4: DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA 124.1 – DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 124.2 – PHÂN XƯỞNG NẤU 144.2.1 - Quy trình phân xưởng nấu: 144.2.2 – Thuyết minh quy trình công nghệ: 144.3 – PHÂN XƯỞNG LÊN MEN 204.3.1 – Quy trình công nghệ quá trình lên men: 204.3.2 – Thuyết minh quy trình công nghệ: 204.4 – PHÂN XƯỞNG CHIẾT 224.4.1 – Quy trình chiết chai: 224.4.2 – Quy trình chiết lon: 24CHƯƠNG 5: THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 265.1 – CÁC THIẾT BỊ TẠI PHÂN XƯỞNG NẤU 265.1.1 – Máy nghiền: 265.1.2 – Nồi nấu gạo: 275.1.3 – Nồi nấu malt: 285.1.4 – Thùng lọc: 305.1.5 – Thiết bị houblon hóa: 315.1.6 – Thiết bị lắng Whirlpool: 325.1.7 – Thiết bị làm lạnh: 335.2.1 – Thiết bị lên men: 355.2.2 – Thiết bị lọc khung bản: 365.2.3. Nhân giống nấm men bia 375.3 – THIẾT BỊ TRONG PHÂN XƯỞNG CHIẾT 395.3.1 – Máy rửa chai: 395.3.2 – Máy chiết: 405.3.3 – Thiết bị thanh trùng: 415.3.4 – Máy dán nhãn, in date sản xuất: 43CHƯƠNG 6: XỬ LÝ NƯỚC THẢI 446.1 – QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 446.2 – THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 446.2.1. Bể tiền xử lý 446.2.2. Bể lắng 456.2.3. Bể điều hòa (Bể cân bằng) 45CHƯƠNG 7: HỆ THỐNG HƠI-ĐIỆN-NƯỚC TẠI NHÀ MÁY. 48 KẾT LUẬN 49

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 2: SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY BIA HUẾ 4

2.1 – LICH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY. 4

2.1.1 – Công suất hiện tại và dự kiến 5

2.1.2 – Diện tích qui mô 5

2.1.3 – Tiềm năng phát triển 5

2.1.4 – Sản phẩm công ty 5

2.2 – SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY. 7

2.3 – AN TOÀN LAO ĐỘNG. 8

2.4 – VỆ SINH THỰC PHẨM. 8

CHƯƠNG 3: NGUYÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT BIA 10

3.1 – MALT ĐẠI MẠCH. 10

3.2 – HOA HOUBLON 10

3.3 – NƯỚC 11

3.4 – NGUYÊN LIỆU THAY THẾ 11

CHƯƠNG 4: DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA 12

4.1 – DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 12

4.2 – PHÂN XƯỞNG NẤU 14

4.2.1 - Quy trình phân xưởng nấu: 14

4.2.2 – Thuyết minh quy trình công nghệ: 14

4.3 – PHÂN XƯỞNG LÊN MEN 20

4.3.1 – Quy trình công nghệ quá trình lên men: 20

4.3.2 – Thuyết minh quy trình công nghệ: 20

4.4 – PHÂN XƯỞNG CHIẾT 22

4.4.1 – Quy trình chiết chai: 22

4.4.2 – Quy trình chiết lon: 24

CHƯƠNG 5: THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 26

5.1 – CÁC THIẾT BỊ TẠI PHÂN XƯỞNG NẤU 26

5.1.1 – Máy nghiền: 26

5.1.2 – Nồi nấu gạo: 27

5.1.3 – Nồi nấu malt: 28

5.1.4 – Thùng lọc: 30

5.1.5 – Thiết bị houblon hóa: 31

5.1.6 – Thiết bị lắng Whirlpool: 32

5.1.7 – Thiết bị làm lạnh: 33

5.2.1 – Thiết bị lên men: 35

5.2.2 – Thiết bị lọc khung bản: 36

5.2.3. Nhân giống nấm men bia 37

5.3 – THIẾT BỊ TRONG PHÂN XƯỞNG CHIẾT 39

5.3.1 – Máy rửa chai: 39

5.3.2 – Máy chiết: 40

5.3.3 – Thiết bị thanh trùng: 41

5.3.4 – Máy dán nhãn, in date sản xuất: 43

CHƯƠNG 6: XỬ LÝ NƯỚC THẢI 44

6.1 – QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 44

6.2 – THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 44

6.2.1. Bể tiền xử lý 44

6.2.2. Bể lắng 45

6.2.3. Bể điều hòa (Bể cân bằng) 45

CHƯƠNG 7: HỆ THỐNG HƠI-ĐIỆN-NƯỚC TẠI NHÀ MÁY. 48

KẾT LUẬN 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY