Đề tài Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay

MỤC LỤC Phần mở đầu 1Phần nội dung 2Mục I: Vài nét về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 31- Sự di chuyển vốn quốc tế 32- Đầu tư trực tiếp nước ngoài 33- Hoạt động FDI trên thế giới hiện nay 6Mục II: Thực trạng FDI tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay 9Mục III: Một số giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động FDI tại Việt Nam trong thời gian tới 29A- Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 29B- Những giải pháp cụ thể nhằm thu hút vốn FDI tại Việt Nam trong những năm tới 33Phần kết luận 46

MỤC LỤC

Phần mở đầu 1

Phần nội dung 2

Mục I: Vài nét về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 3

1- Sự di chuyển vốn quốc tế 3

2- Đầu tư trực tiếp nước ngoài 3

3- Hoạt động FDI trên thế giới hiện nay 6

Mục II: Thực trạng FDI tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay 9

Mục III: Một số giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động FDI tại Việt Nam trong thời gian tới 29

A- Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 29

B- Những giải pháp cụ thể nhằm thu hút vốn FDI tại Việt Nam trong những năm tới 33

Phần kết luận 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY