Đề tài Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hưng Yên

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH HƯNG YÊN 21.1. Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tại tỉnh Hưng Yên có ảnh hưởng đến hoạt động FDI. 21.1.1.Vị trí địa lý, địa điểm đầu tư. 21.1.2. Đặc điểm kinh tế - nguồn nhân lực. 41.1.3. Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng - dịch vụ đầu tư. 81.2.Thực trạng đầu tư trực tiếp(FDI) tại tỉnh Hưng Yên. 191.2.1. Tình hình thực hiện vốn FDI giai đoạn 2003 - 2009. 191.2.2. FDI của tỉnh phân theo ngành. 211.2.3. Tình hình FDI của tỉnh phân theo hình thức đầu tư. 241.2.4. FDI phân theo các đối tác. 241.3. Đánh giá thực trạng. 251.3.1.Kết quả. 251.3.2 Những hạn chế, tồn tại và những vấn đề đặt ra cần giải quyết. 41CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ FDI Ở HƯNG YÊN. 452.1. Mục tiêu, phương hướng thu hút FDI trong thời gian tới 452.1.1 Cơ sở định hướng. 452.1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ của FDI trong thời gian tới. 462.2 Giải pháp chủ yếu nhằm thu hút và nâng cao hiệu quả FDI tại Hưng yên. 472.2.1. Tiếp tục đổi mới nhận thức với FDI. 472.2.2 Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới cơ chế chính sách. 482.2.3 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. 512.2.4 Làm tốt công tác quy hoạch đầu tư. 532.2.5 Xây dựng hoàn thiện hạ tầng cơ sở kỹ thuật. 552.2.6 Mở rộng các hình thức thu hút và vận động đầu tư. 562.2.7. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và nâng cao chất lượng người lao động hoạt động trong khu vực FDI. 572.2.8 Một số vấn đề khác. 58KẾT LUẬN 61

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH HƯNG YÊN 2

1.1. Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tại tỉnh Hưng Yên có ảnh hưởng đến hoạt động FDI. 2

1.1.1.Vị trí địa lý, địa điểm đầu tư. 2

1.1.2. Đặc điểm kinh tế - nguồn nhân lực. 4

1.1.3. Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng - dịch vụ đầu tư. 8

1.2.Thực trạng đầu tư trực tiếp(FDI) tại tỉnh Hưng Yên. 19

1.2.1. Tình hình thực hiện vốn FDI giai đoạn 2003 - 2009. 19

1.2.2. FDI của tỉnh phân theo ngành. 21

1.2.3. Tình hình FDI của tỉnh phân theo hình thức đầu tư. 24

1.2.4. FDI phân theo các đối tác. 24

1.3. Đánh giá thực trạng. 25

1.3.1.Kết quả. 25

1.3.2 Những hạn chế, tồn tại và những vấn đề đặt ra cần giải quyết. 41

CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ FDI Ở HƯNG YÊN. 45

2.1. Mục tiêu, phương hướng thu hút FDI trong thời gian tới 45

2.1.1 Cơ sở định hướng. 45

2.1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ của FDI trong thời gian tới. 46

2.2 Giải pháp chủ yếu nhằm thu hút và nâng cao hiệu quả FDI tại Hưng yên. 47

2.2.1. Tiếp tục đổi mới nhận thức với FDI. 47

2.2.2 Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới cơ chế chính sách. 48

2.2.3 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. 51

2.2.4 Làm tốt công tác quy hoạch đầu tư. 53

2.2.5 Xây dựng hoàn thiện hạ tầng cơ sở kỹ thuật. 55

2.2.6 Mở rộng các hình thức thu hút và vận động đầu tư. 56

2.2.7. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và nâng cao chất lượng người lao động hoạt động trong khu vực FDI. 57

2.2.8 Một số vấn đề khác. 58

KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY