Đề tài Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam trong giai đoạn 1996 đến nay

Mục LụcMở đầu: Chương I: Một số lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp I. Khái niệm, Đặc điểm của FDI1. Khái niệm chung về FDI2. Đặc điểm của FDIII. Các hình thức FDI1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh2. Doanh nghiệp liên doanh3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài III. Vai trò và nhân tố tác động đến FDI1.Vai trò của FDI2.1. Đối với quốc gia đi đầu tư 2.Những nhân tố tác động đến FDI2.2. Đối với quốc gia nhận đầu tư trực tiếp nước ngoàiChương II: Thực trạng thu hút FDI của Nhật Bản vào Việt NamI. Vài nét về quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật bảnII. Những yếu tố chi phối đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam1. Phía Việt Nam2. Phía Nhật BảnIII.Thực trạng đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam1. Tốc độ đầu tư2. Cơ cấu, quy mô đầu tư3. Những mặt tích cực và hạn chếChương III: Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt NamI. Một số vấn đề dặt ra để thu hút FDI của Nhật Bản tai Việt Nam1. Môi trường đầu tư2. Tính chất toàn cầu hoà đầu tư trực tiếp của Nhật Bản rất cao nên yêu cầu của các nhà đầu tư Nhật Bản cũng càng caoII. Các giải pháp của Việt Nam đối với thu hút FDI của nhật Bản1. Nhận thức đúng vai trò và địng hướng rõ ràng vấn đề thu hút FDI từ Nhật Bản2. Tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn hơn hiện nay3. Cần tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư mạnh mẽ hơn, có trọng điểm về thị trường đầu tư về đối tác đầu tư, để các cuộc vận động đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực 4. Hình thành một hệ thống tổ chức hợp lý đối với hoạt động đầu tư nước ngoài 5. Xử lý đối với 4 loại dự án đã cóKết luận

Mục Lục

Mở đầu:

Chương I: Một số lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp

I. Khái niệm, Đặc điểm của FDI

1. Khái niệm chung về FDI

2. Đặc điểm của FDI

II. Các hình thức FDI

1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh

2. Doanh nghiệp liên doanh

3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

III. Vai trò và nhân tố tác động đến FDI

1.Vai trò của FDI

2.1. Đối với quốc gia đi đầu tư

2.Những nhân tố tác động đến FDI

2.2. Đối với quốc gia nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chương II: Thực trạng thu hút FDI của Nhật Bản vào Việt Nam

I. Vài nét về quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật bản

II. Những yếu tố chi phối đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam

1. Phía Việt Nam

2. Phía Nhật Bản

III.Thực trạng đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam

1. Tốc độ đầu tư

2. Cơ cấu, quy mô đầu tư

3. Những mặt tích cực và hạn chế

Chương III: Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam

I. Một số vấn đề dặt ra để thu hút FDI của Nhật Bản tai Việt Nam

1. Môi trường đầu tư

2. Tính chất toàn cầu hoà đầu tư trực tiếp của Nhật Bản rất cao nên yêu cầu của các nhà đầu tư Nhật Bản cũng càng cao

II. Các giải pháp của Việt Nam đối với thu hút FDI của nhật Bản

1. Nhận thức đúng vai trò và địng hướng rõ ràng vấn đề thu hút FDI từ Nhật Bản

2. Tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn hơn hiện nay

3. Cần tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư mạnh mẽ hơn, có trọng điểm về thị trường đầu tư về đối tác đầu tư, để các cuộc vận động đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực

4. Hình thành một hệ thống tổ chức hợp lý đối với hoạt động đầu tư nước ngoài

5. Xử lý đối với 4 loại dự án đã có

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY